|
کدخبر: 113416

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در بازار (۹۹/۰۵/۱۰)

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

اقتصاد قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در بازار (۹۹/۰۵/۱۰)

براساس مشاهدات میدانی، قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه) طبق جدول زیر است:

قیمت ورق سیاه

نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 2 17,200
  هر کیلو ورق سیاه 3 15,000
  هر کیلو ورق سیاه 4 14,000
  هر کیلو ورق سیاه 5 14,000
  هر کیلو ورق سیاه 6 14,500
  هر کیلو ورق سیاه 8 14,900
  هر کیلو ورق سیاه 10 14,700
  هر کیلو ورق سیاه 12 14,900
  هر کیلو ورق سیاه 15 14,700
  هر کیلو ورق سیاه 20 14,200
  هر کیلو ورق سیاه 25 14,200
  هر کیلو ورق سیاه 30 14,200
قیمت پروفیل 
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 16,900
  هر کیلو قوطی 20x10 17,050
  هر کیلو قوطی 25x10 17,050
  هر کیلو قوطی 30x10 17,050
  هر کیلو قوطی 20x20 16,950
  هر کیلو قوطی 25x25 16,950
  هر کیلو قوطی 30x20 16,950
  هر کیلو قوطی 30x50 16,900
  هر کیلو قوطی 30x60 16,900
  هر کیلو قوطی 40x40 16,900
  هر کیلو قوطی 60x40 16,900
  هر کیلو قوطی 40x100 16,900
  هر کیلو قوطی 70x70 16,900
  هر کیلو قوطی 80x40 16,900

 

قیمت میلگرد
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.5 10,400
  هر کیلو میلگرد 8 10,300
  هر کیلو میلگرد 10 9,900
  هر کیلو میلگرد 12 9,900
  هر کیلو میلگرد 14 10,800
  هر کیلو میلگرد 16 10,800
  هر کیلو میلگرد 18 10,800
  هر کیلو میلگرد 20 10,800
  هر کیلو میلگرد 22 10,800
  هر کیلو میلگرد 25 10,800
  هر کیلو میلگرد 28 10,800
  هر کیلو میلگرد 32 10,900

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا  قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 12 2,310,000
  هر شاخه تیرآهن 14 2,310,000
  هر شاخه تیرآهن 16 2,420,000
  هر شاخه تیرآهن 18 3,050,000
  هر شاخه تیرآهن 20 4,550,000
  هر شاخه تیرآهن 22 4,950,000
  هر شاخه تیرآهن 24 4,750,000
  هر شاخه تیرآهن 27 7,400,000
  هر شاخه تیرآهن 30 9,950,000
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر