کدخبر: 102306

بررسی آثار شوک ارزی بر هزینه خانوار + اینفوگرافی

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، آثار شوک ارزی سال۹۷ بر جهش هزینه خانوار، بیشتر از آثار شوک ارزی سال۹۱ بر جهش این هزینه‌ها بوده است.

اقتصاد بررسی آثار شوک ارزی بر هزینه خانوار + اینفوگرافی

با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها می باشد.

خانوار-شوک-ارزی

همانطور که در نمودار فوق مشخص است آثار شوک ارزی سال ۹۷ بر جهش هزینه خانوار، بیشتر از آثار شوک ارزی سال ۹۱ بر جهش این هزینه ها بوده است.

 

منبع: فارس

ارسال نظر