|

بخوانید :

کدخبر: 144991

شرکت بزرگ حمل و نقل ریلی استخدام می کند

افراد در مشاغلی چون رئیس قطار، لوکوموتیوران، مانورچی قطار باری و بازدید کننده قطار به شکل گسترده استخدام می شوند.

 شرکت معتبر در زمینه راهبری ناوگان ریلی به منظور تکمیل کادر فنی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند.

افراد در مشاغلی چون رئیس قطار، لوکوموتیوران، مانورچی قطار باری و بازدید کننده قطار به شکل گسترده استخدام می شوند.

 

عنوان شغلی

شرایط احراز

مزایا

رئیس قطار

جنسیت: آقا
مدرک معتبر
سه سال سابقه

حقوق رقابتی
بیمه از روز اول
پاداش و عیدی
سنوات
سایر مزایا

لوکوموتیوران

جنسیت: آقا
مدرک معتبر
سه سال سابقه

حقوق رقابت
بیمه از روز اول
پاداش و عیدی
سنوات
سایر مزایا

مانورچی
قطار باری

جنسیت: آقا
مدرک معتبر
سه سال سابقه کار

حقوق رقابتی
بیمه از روز اول
پاداش و عیدی
سنوات
سایر مزایا

بازدید کننده
قطار

جنسیت: آقا
مدرک معتبر
دوسال سابقه کار

حقوق رقابتی
بیمه از روز اول
پاداش و عیدی
سنوات
سایر مزایا

متصدی ترافیک

جنسیت: آقا
دارای مدرک معتبر
دوسال سابقه کار

حقوق رقابتی
بیمه از روز اول
پاداش و عیدی
سنوات
سایر مزایا

مکانیسین واگن باری

جنسیت: آقا
مدرک معتبر

حقوق رقابتی
بیمه از روز
پاداش و عیدی
سنوات
سایر مزایا

 

 

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...