|
کدخبر: 135092

علت اهیمت بودجه ۱۴۰۰

یوسف کاووسی -کارشناس پولی بانکی

همه ساله طبق قانون دولت ۱۵ آذر لایحه بودجه سال بعد را جهت بررسی به مجلس تقدیم میکند.

مجلس جدید اولین سال تجربه قانون گذاری در خصوص لایحه بودجه دارد وانتظارات هم از این مجلس جدید با توجه به تبلیغات انتخاباتی و وعده های داده شده به همشهریان در طول دوره تبلیغات فراوان است.

بودجه ۱۴۰۰ از آن جهت اهمیت دارد که باید بودجه بدون نفت بسته شود و علت دیگر اهمیت بیشتر کسری بودجه های انباشته از سال های قبل به دلیل سومدیریت ها و البته کرونا است.

کاووسی

اهمیت دیگر بودجه امسال اینکه بودجه سال قبل با توجه به سال آخر مجلس و شیوع کرونا کارشناسی نشده و در سران قوا وشورای عالی هماهنگی بدون کم و کاست تصویب شد والبته مشکلاتش در نیمه دوم سال ۹۹ نمود عینی پیدا کرد.

از باب اهمیت بارها گفته ایم که مجلس جدید تمام توان خود را برای بررسی وتصویب بوجه ۱۴۰۰ بگذارد  که از قضا سال آخر دولت دوازدهم هم نیز می باشد و انتظارات فراوان از مجلس جهت الزام هماهنگی بیشتر با برنامه ششم والبته تداوم سیاست اهمیت تولید داخل و جهش تولید وتوجه به مالیات در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد.

البته باید توجه کامل داد که افزایش قیمتها و خدمات و افزایش مالیات دیگر جواب نمیدهد چرا که ظرفیت پراست و دیگر تحمل گرانی بیشتر توسط مردم وجود ندارد.

البته مشکلات بورس ، مشکل ارز ، مشکل سیاستهای واردات و صادرات بدون انتقال ارز ،تهاترصادرات و واردات کالاها و.....بسیاری مشکلات ریز ودرشتی است که در این مقال نمی گنجد.

البته می طلبد بزرگان واثرگذاران مجلس از هم اکنون به فکر باشند و از همه توان مراکز تحقیقاتی به ویژه مرکز پژوهشهای مجلس وکارشناسان موجه که قصد دارند تمام تجربیات خود را در اختیار قرار دهند تا بودجه سال ۱۴۰۰  عملیات، اجرایی به تصویب رسد استفاده بهینه کنند تا بتواند بار مشکلات مردم را که کمرشان زیر بار تورم وگرانی خم شده کم کند  ویا حداقل افق این را نشان دهد.

توصیه مهم اینکه منافع ملی اولویت اصلی سیاستگذاران و ریل گذاران مجلس جدید  بدور از سیاستهای باندی و جناحی باشد .

نویسنده: یوسف کاووسی

ارسال نظر