|
کدخبر: 127529

عاملی که سازمان را مجبور می کند به روز باشد

محمد سعادتی‌پور - کارشناس روابط عمومی در صنعت نمایشگاهی

فناوری‌های نوین ارتباطی زندگی بشر را در تمام ابعاد متحول ساخته است. همگام با تحولات فناوری اصول و شاخص های اقتصادی و اطلاع رسانی در دنیا دچار تغییرات ماهیتی شده و در نتیجه هویت های فردی در عرصه جهانی شکل پیدا می کنند. هر فردی می تواند در قالب یک سازمان مجازی به کار و فعالیت بپردازد و در نتیجه باید با اصول و فناوری های کار در دنیای امروز به خوبی آشنا باشد.

محمدسعادتی-پور

صحبت از جامعه اطلاعاتی است؛ جامعه ا‌ی که زندگی در آن مبتنی و وابسته به  فناوری‌‌های ارتباطی نوین از قبیل اینترنت است. لذا تمامی افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها باید تلاش کنند تا خود را برای حضور موثر در جامعه اطلاعاتی مهیا سازند. روابط عمومی ها به عنوان بازیگران اصلی عرصه اطلاع رسانی باید با مجهز شدن به فناوری های روز بتوانند خود را با تحولات روز منطبق و هماهنگ کنند.

روابط عمومی الکترونیک، رابطه موجود بین متخصصان روابط عمومی و روزنامه نگاران را تغییر داده و این امر نشانگر این است که روابط عمومی از پوسته یک شغل رابطه‌ای صرف خارج خواهد شد و به جایگاه شایسته و بایسته خود دست می یابد. روابط عمومی الکترونیک یک چرخه خبری ۲۴ ساعته به وجود آورده است، یعنی مخاطبان سازمان شما در هر زمان و مکان که اراده کنند می توانند به مطالب مورد دلخواه خود دست پیدا کنند. روابط عمومی الکترونیک محدودیت های موجود را از بین برده و شما با تک تک مخاطبان در ارتباط هستید.

مزیت‌های روابط عمومی الکترونیک را می توان در ۵ بخش اصلی نام برد.

نخست تعامل دو سویه با مخاطبان با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در روابط عمومی ها، دوم خارج شدن سازمان‌ها از قید و بند محدودیت‌های زمانی و مکانی در برقراری ارتباط با مخاطبان، سوم صرفه جویی در زمان و ساعات کار در ادارات، چهارم دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات دولتی  و پنجم  کاهش هزینه ها، تقویت کارآمدی مدیریت، افزایش رضایتمندی از خدمات و انجام سریعتر امور.

روابط عمومی الکترونیک سازمانها  را موظف می کند همیشه خود را به روز نگه داشته و از جدیدترین ابزار و تکنولوژی‌ها در انجام وظایفشان استفاده کنند. ضمن اینکه موجب توسعه طرح های موجود در سازمان و فعالیتهای روابط عمومی می شود.

از طرف دیگر روابط عمومی الکترونیک، رابطه موجود بین متخصصان روابط عمومی و روزنامه نگاران را تغییر داده و آن را بهبود می بخشد و سازمانها را مقید می کند تا با بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین، ظرفیت‌های جدید ارتباطی و اطلاع‌رسانی خود را تسریع کنند.

در ای این مسیر البته فراهم نبودن زیرساخت‌ها و امکانات شبکه‌ای و مخابراتی در روابط عمومی ها، نبود سواد کامپیوتری کاربران دیجیتال ازجمله کارشناسان روابط عمومی و عدم تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی برای استفاده بهینه از  امکانات ابزار دیجیتال و تکنولوژی‌های نو،  نبود بینش و اطلاعات وسیع رسانه ای در برخی مدیران روابط عمومی و همچنین نامناسب بودن جایگاه روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها و عدم باور مدیران برای توسعه فنی و علمی این واحد برای بکارگیری مدیران و کارشناسان متخصص در این حوزه از جمله موانع موجود در شکل گیری روابط عمومی الکترونیک است.

نویسنده: محمد سعادتی پور

ارسال نظر