کدخبر: 52038

تصاویر/ اروندرود آخرین ایستگاه کشتی‌های به گل نشسته

کشتی‌هایی که روزگاری همراه با مردمان خوزستان بودند، مدت‌هاست از کار افتاده و به گل نشسته‌اند. اروندرود آخرین ایستگاه این کشتی‌هاست...

3128006MHH9194
3128005MHH9194
3128004MHH9194
3128003MHH9194
3128001MHH9194
3128002MHH9194
3128000MHH9194
3127998MHH9194
3127999MHH9194
3127997MHH9194

عکس: مهر

ارسال نظر