|
کدخبر: 151742

دزد به یک پرسپولیسی زد

مدارک و پول مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس به سرقت رفت.

ورزش دزد به یک پرسپولیسی زد

 چند دزد شیشه ماشین امیر ساعد وکیل، مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس را شکستند.

در این سرقت مدارک شناسایی و پول او به سرقت رفت.

 

منبع: خبر آنلاین

ارسال نظر