|
کدخبر: 125781

تقویت اثر بخشی صنعت نمایشگاهی با اجرای این تفاهمنامه

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس انجمن نمایشگاه‌های ایران تفاهمنامه‌ای جهت همکاری‌های بیشتر و افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی امضا کردند.

نمایشگاه تقویت اثر بخشی صنعت نمایشگاهی با اجرای این تفاهمنامه

در دیدار حمید زادبوم با اعضای انجمن نمایشگاه‌های ایران، انعقاد این تفاهمنامه را سبب افزایش همکاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و انجمن نمایشگاه‌های ایران دانست که زمینه استفاده از توانمندی تشکلها در جهت افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی و ایجاد رقابت سالم میان برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌ها در سراسر کشور را فراهم می‌آورد.

در ادامه این نشست، مدیران عامل شرکت‌های نمایشگاهی استان ها، مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کرده و در خصوص راهکارهای مناسب بحث و بررسی صورت گرفت.

گفتنی است، هماهنگی و تنظیم فرآیند تصویب تقویم نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی پنج ساله ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۰، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ به شکل ادواری در استان‌های کشور و تهیه، تدوین طرح جامع توسعه و ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های نمایشگاهی کشور و تدوین ضمانت اجرایی جهت جلوگیری از برگزاری نمایشگاه‌های غیراستاندارد خارج از سایت‌های نمایشگاهی از جمله بندهای تفاهمنامه منعقد شده میان سازمان توسعه تجارت ایران و انجمن نمایشگاه‌های ایران است

 

منبع: شاتا

ارسال نظر