کدخبر: 84879

دفاع سخنگوی دولت از حق و حقوق زنان

سال ۹۷ در مجموع، ۶۶درصد اشتغال را زنان تشکیل دادند. زنان سرپرست خانوار بخشی از اشتغال روستایی را تشکیل داده و درصد اشتغال زنان روستایی نیز بیشتر از مردان بوده است.

گسترش‌نیوز: فقر، استخوان‌های زنان سرپرست خانوار را بیشتر می‌شکند. امسال با افزایش نوسانات اقتصادی شاهد رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به ویژه زنان سرپرست خانوار به حاشیه شهرها هستیم که به حتم آسیب‌های مخصوص به خود را هم شکل می‌دهد.

rabiee2903.jpg

اعتیاد، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، کودکان بی‌شناسنامه و زنان بی‌شناسنامه.... حالا کمر بسیاری از زنان را خم کرده و نیاز سایه چتر حمایتی بر سرشان بیشتر حس می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، زنان سرپرست خانوار با مشکل روبه‌رو شده اند، دولت در بودجه سال ۹۹ و سال جدید چه پیش‌بینی‌ها و تمهیداتی برای این زنان در نظر گرفته است؟

برچسبی که به زنان سرپرست خانوار زده می‌شود درست نیست

علی ربیعی، سخنگوی دولت با تاکید بر این که تمام زنان سرپرست خانوار آسیب دیده نیستند اما بخشی از این زنان به اعتیاد، تن فروشی روی می‌آورند در مورد تمهیدات دولت برای این دسته از زنان چنین توضیح داد: متاسفانه در مورد مفهوم زنان سرپرست خانوار برداشت اشتباه صورت گرفته است. با توجه به تغییر سبک زندگی و اقتصادی کشور بسیاری از زنان و دختران به تنهایی زندگی و خود را تامین می‌کنند. بنابراین وقتی آماری از زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود، نشان از آن نیست که تمام آنها در شرایط بدی قرار دارند. بعضی وقت‌ها طلاق یک راه‌حل است بنابراین برچسبی که زنان سرپرست خانوار زده می‌شود، برچسب درست نیست.

اشتغال زنان روستایی بیشتر از مردان

سخنگوی دولت با بیان اینکه تعدادی از زنان هستند که به علل مختلف در کنار شرایط اقتصادی، باعث شده که در معیشت زندگی دچار مشکل شوند ادامه داد: البته این زنان هم دو بخش هستند، زنانی که آسیب ندیده‌اند و عده‌ای دیگر دچار آسیب هایی مانند تن فروشی و اعتیاد شده‌اند. سالانه بخشی از وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار تخصیص داده شده است. سال ۹۷ در مجموع ۶۶درصد اشتغال را زنان تشکیل دادند. زنان سرپرست خانوار بخشی از اشتغال روستایی را تشکیل داده و درصد اشتغال زنان روستایی نیز بیشتر از مردان بوده است.

برای توانمندسازی زنان تلاش و بودجه نیاز است

علی ربیعی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تعیین بیمه زنان سرپرست خانوار چنین توضیح داد: دولت بخشی از زنان سرپرست خانوار که از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند ولی دچار آسیب نشده‌اند را بیمه (تامین اجتماعی، روستایی و عشایر) کرده است.

او با بیان این که توسط معاونت زنان ریاست جمهوری با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای برای توانمندسازی زنان برنامه‌ریزی کردند، افزود: معتقدم هنوز تکاپوی زیادی در این حوزه انجام نگرفته و نیاز به تلاش و بودجه بیشتری وجود دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به وضعیت زنان آسیب دیده و نگاه دولت با تاکید بر اینکه دولت نهادهای مردمی را در این مورد حمایت می‌کند افزود: دولت تصمیم دارد بعد از ارائه هزینه‌های دولتی به نهادهای مردمی، هزینه را به خانواده‌ها پرداخت کند.

میزان کم توانی و تعداد فرزندان، اولویت بیمه زنان خانه دار

او در پاسخ به این سوال که دولت موظف است زنان خانه دار را بیمه کند، درحال‌حاضر بیمه زنان خانه دار در چه مرحله‌ای است؟ چنین توضیح داد: هر سال بودجه‌ای را از محل هدفمندی به بیمه زنان خانه دار اختصاص می‌دهیم با توجه به شرایط فقر و تعداد فرزندان زنان خانه دار را اولویت بندی کردیم و در بودجه سال آینده نیز این میزان پیش‌بینی شده است.

کمک معیشتی به فقرا غذایی اختصاص یافت

ربیعی در پاسخ به این سوال که با گران شدن بنزین، درحال‌حاضر ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می‌کنند، آیا می‌توانیم بگوییم ۶۰میلیون فقیر و کم توان در ایران وجود دارد؟ تاکید کرد: فقر تعریف دارد و یک مفهوم ذهنی است که هر کسی یک برداشت از این کلمه (فقر) دارد. فقر شدید غذایی تا فقر زیرساختی زیرمجموعه فقر قرار می‌گیرد. احتمال دارد یک نفر شرایط خوبی داشته باشد اما توانایی بهره‌برداری از پول را نداشته باشد. فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر درمان و... داریم. فقر مفهوم بسثیار گسترده‌ای دارد. ۶۰میلیون نفر ۶دهک از ۲۰دهک ما را دربرمی گیرد عمده افرادی که در فقر غذایی قرار گرفته بودند را تحت کمیته امداد و بهزیستی قرار دادیم و فکر می‌کنم فقر شدید غذایی را تا حدود زیادی کنترل کردیم. در مورد بازماندگان از تحصیل برای کاهش فقر آموزشی تلاش کردیم و ۸۰درصد موفق بودیم. برای کاهش بازماندگان از تحصیل ۳ دستگاه قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار هم قرار گرفتند و در این زمینه حرکت هایی را سامان دادیم. در فقر درمان هم باید بگویم امروز هیچ ایرانی نیست که اراده کند و در دریافت بیمه درمان با مشکل روبه‌رو شود.

منبع: رکنا

ارسال نظر