|
کدخبر: 189002

گسترش نیوز گزارش می‌دهد؛

قیمت روز آهن آلات در بازار + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

صنعت و معدن قیمت روز آهن آلات در بازار + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در سوم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

۱،۷۴۳،۱۱۹

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

۲،۳۳۹،۴۴۹

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

۲،۸۸۹،۹۰۸

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

۳،۷۱۵،۵۹۶

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

۴،۵۵۹،۶۳۳

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

۵،۶۸۸،۰۷۳

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

۶،۶۴۲،۲۰۱

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

۷،۳۳۹،۴۴۹

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

۸،۷۱۵،۵۹۶

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

ظفر بناب

شاخه

۶

۱۶۲،۸۴۴

هر کیلو میلگرد ۱۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۱۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۱۴

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۱۶

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۱۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۲۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۲۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۲۵

ظفر بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۲۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۵۹،۱۷۴

هر کیلو میلگرد ۳۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۵۹،۱۷۴

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۳۸،۵۳۲

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۰۹،۱۷۴

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۱۰،۰۹۱

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

۲۰۸،۲۵۶

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۲۰۸،۲۵۶

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

-------

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۶۰/۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۴،۶۷۸

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۵،۵۹۶

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۳۰،۲۷۵

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۴۰،۳۶۶

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۴۰،۳۶۶

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۳۷،۶۱۴

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۳۵،۷۷۹

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

 

منبع: آسرون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...