|
کدخبر: 168407

اختصاصی گسترش نیوز:

فولاد مبارکه اصفهان بهار را طوفانی آغاز کرد

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بهار ۱۴۰۰ توانست رکورد جدیدی را در میزان تولید محصولات خود ثبت کند و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در حوزه فروش و درآمد نیز آمار قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت. این شرکت موفق شد رشدی معادل ۲۵۱.۷ درصدی را نسبت به بهار ۱۳۹۹ را به ثبت برساند.

صنعت و معدن فولاد مبارکه اصفهان بهار را طوفانی آغاز کرد

گسترش نیوز به بررسی عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پرداخته است. این شرکت در ماه مورد بررسی در حوزه تولید محصولات گرم، سرد، پوشش‌دار و سایر محصولات نسبت به ماه معاملاتی پیشین ( اسفند ماه سال ۱۳۹۹) و همچنین ماه مشابه در سال ۱۳۹۹عملکرد روبه رشدی را از خود به نمایش گذاشته است.

فولاد_مبارکه_اصفهان

روند تولید محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نخستین ماه امسال ۴۰۷ تن محصولات گرم تولید کرد که در مقایسه با تولید ۴۰۲ تنی در اسفند ۱۳۹۹ شاهد رشد۱.۲ درصدی هستیم. همچنین این شرکت در فروردین سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۲۴ تن محصولات گرم تولید کرده بود.

شرکت مذکور در فروردین ماه ۱۴۰۰ توانست با ثبت ۱۱۹ تن تولید محصولا سرد نسبت به اسفند ۱۳۹۹رشدی معادل ۲.۵ درصد را رقم بزند و این در حالی است که فولاد مبارکه در آخرین ماه معاملاتی ۱۳۹۹، ۱۱۶ تن از این محصول را تولید کرده بود. قابل ذکر است که شرکت در فروردین ۱۳۹۹ توانسته بود ۱۰۴ تن از محصولات سرد را تولید کند و در نتیجه افزایش ۱۴.۴ درصدی این محصول در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ گزارش شده است.

در رابطه با تولید محصولات پوشش‌دار نیز شرکت فولاد مبارکه توانست رکورد دیگری را به نام خود به ثبت برساند. این شرکت در ماه مورد بررسی ۲۶ تن محصول پوشش‌دار را تولید کرد و به ترتیب در اسفند و فروردین سال گذشته نیز ۲۲ تن و ۲۳ تن از این محصول را تولید کرده بود که به ترتیب افزایش ۱۸ درصدی و ۱۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

شرکت فولاد مبارکه با ۴ درصد رشد تولید سایر محصولات نسبت به اسفند ماه سال گذشته، فروردین ۱۴۰۰ را به پایان رساند. گفتنی است این شرکت در نخستین ماه فصل بهار ۲۰۳ تن سایر محصولات را تولید کرد و با تولید ۱۹۵ تن از این نوع محصولات سال ۱۳۹۹ را به پایان رسانده بود. همچنین فولاد مبارکه در فروردین سال ۱۳۹۹، ۱۱۶ تن تولید سایر محصولات را گزارش کرد که رشد ۷۵ درصدی را روایت می‌کند.

شرکت فولاد مبارکه در فروردین ماه امسال در مجموع توانست ۷۵۵ تن محصول تولید کند و نسبت به اسفند و فروردین سال گذشته به ترتیب ۲.۷ درصد و ۱۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

آمار فروش محصولات

در فروردین ماه امسال شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۳۳۴ تن محصولات گرم را فروخت و نسبت به فروش ۴۵۴ تنی در اسفند ماه سال گذشته افتی معادل ۲۶ درصد را رقم زد، همچنین این شرکت در فروردین ماه سال گذشته ۲۷۱ تن از این محصول را مورد معامله قرار داده بود که مقایسه دو فروردین ماه در دو سال متوالی رشدی معادل۲۳ را به اطلاع می‌رساند.

«فولاد» در ماه مورد بررسی توانست ۱۱۴ تن محصول سرد را مورد معامله قرار دهد که نسبت به میزان فروش در اسفند و فروردین ۱۳۹۹، به ترتیب با میزان فروش‌های ۱۱۷ تنی و ۹۴ تنی افتی معادل ۲.۵ درصدی و رشد ۲۱.۲ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین شرکت مورد نظر در فروردین ماه امسال ۲۵ تن محصولات پوشش‌دار را به فروش رساند که در مقایسه با فروش ۲۲ تنی در آخرین ماه سال گذشته افزایش ۱۳.۶ درصدی را روایت می‌کند. این شرکت با فروش ۱۸ تنی در مدت مشابه در سال گذشته رشدی معادل ۳۸.۸ درصدی را در بهار ۱۴۰۰ گزارش می‌کند.

این شرکت در ماه مورد بررسی توانست ۵۶ تن سایر محصولات خود را مورد معامله قرار دهد که نسبت به فروش‌های ۱۳۸ تنی در اسفند و ۵۴ تنی در فروردین سال گذشته شاهد افت ۵۹ درصدی و رشد ۳.۷ درصدی در نخستین معاملات سال جدید هستیم.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ماه امسال توانست در مجموع ۵۲۹ تن محصول را بفروشد که نسبت به اسفند و فروردین سال گذشته به ترتیب کاهش ۲۷.۶ درصدی و افزایش ۲۱ درصدی را به ثبت رساند.

مبلغ فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نخستین ماه فصل بهار ۱۴۰۰توانست مبلغ ۹۰ هزار و ۸۵۴ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال را کسب کند که نسبت به ماه معاملاتی پیش از آن افت ۱۸.۲ درصدی و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیر ۲۵۱.۷ درصدی را گزارش می‌دهد.

نویسنده: اختصاصی گسترش نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...