|
کدخبر: 146537

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی، مطابق ماده ۲۲-۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می‌دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی‌باشد.

سیاست الزام به تنظیم سند رسمی

درباره الزام به تنظیم سند

همچنین ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه‌ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می‌نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می‌نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می‌باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.

ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.

ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.

د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش‌بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می‌کند.

در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

ره جویان عدالت

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ره جویان عدالت مراجعه کرده و سوالات خود را مطرح کنید. همچنین می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر درباره الزام به تنظیم سند(https: //rahjooyan.org/الزام-به-تنظیم-سند/) به صفحه اصلی این سایت مراجعه نمایید.

منبع: ره جویان عدالت

ارسال نظر