|
کدخبر: 310450

مسکن ارزان شد / کاهش تورم ماهانه

مرکز آمار ایران از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه و افزایش تورم سالانه مسکن در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۲ خبر داد.

راه و مسکن مسکن ارزان شد / کاهش تورم ماهانه

به نقل از مرکز آمار، در شهریور ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٥، ٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٤.١ درصد) ٨.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١، ٧- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۰.۷- درصد)، ۱ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٥، ٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٤.١ درصد) ٨.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۲ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٣، ٩ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٢ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در شهریور ماه ۱۴۰۲ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ۸۰۸۳۸۷ و ۷۷۴۸۰۴ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ۱۵۷۹۵۲۰ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۱۵۰۱۳ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده­‌اند.

 

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...