|
کدخبر: 166522

گرانی بی سابقه خانه در تهران!

مقایسه هزینه اجاره و خرید مسکن درتهران با سایر نقاط کشور نشان می دهد هزینه مسکن در تهران حداقل ۲۰۰درصد گرانتر از متوسط کشوری بوده و این اختلاف همچنان رو به افزایش است.

راه و مسکن گرانی بی سابقه خانه در تهران!

درتصویری که مرکز آمار از وضعیت اجاره بها در تهران و سایر نقاط کشور تا سال ۹۸ ارائه نموده است. سه نکته مهم به چشم می خورد.

در مهمترین بخش آن مشاهده می شود اختلاف گرانی مسکن در تهران نسبت به کل کشور درحال افزایش است.

بررسی روند هزینه مسکن در تهران و کل کشور

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در بازه قیمتی یک میلیون تا ۱۴ میلیون تومان به ثبت رسیده است. در همین خصوص مشاهدات آماری بازار مسکن نشان می دهد خرید یک خانه ۸۰ متری در تهران در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط ۱۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۱ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان رسیده است. رشد سالانه قیمت ها در تهران نشان می دهد که هزینه خرید مسکن در سال ۹۸، تقریبا ۷۳ درصد بوده که بالاترین رشد سالانه در این دهه بوده است.

این مقایسه اما برای کل کشور به گونه ای دیگر بوده است. در بازه مذکور متوسط قیمت یک مسکن ۸۰ متری در سال ۱۳۹۰ ، حدودا ۶۲ میلیون تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۳۲۷ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان رسید.

در مرور آمارها مشاهده می‌شود افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور نیز در دهه مورد بررسی بی سابقه بوده است. به عبارت دیگر مقایسه این رقم با حد ثبت شده در سال قبل خود نشان می دهد، هزینه خرید مسکن در کل کشور ۷۰ درصد گرانتر شده است.

اما این تغییرات در حوزه اجاره به چه شکل بوده است؟

روند هزینه اجاره در تهران و کل کشور

در بیان تغییرات قیمت اجاره در گزارشهای مرکز آمار از فرمول محاسبه مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی استفاده می شود که از این متغیر به طور کلی به عنوان اجاره نام می بریم.

در همین خصوص در سال ۱۳۹۰ هزینه اجاره یک منزل ۸۰ متری در تهران ۸۵۲ هزار تومان بوده که درنهایت طی یک مسیر افزایشی مداوم به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی ارقام ثبت شده مسکن در کل کشور نیز نشان می دهد که متوسط اجاره یک منزل ۸۰ متری در کل کشور در سال ۱۳۹۰ ، ۳۱۴ هزار تومان بوده که در نهایت در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید.

گرانی بی سابقه خانه در تهران در مقایسه با کل کشور

اختلاف قیمت مسکن در تهران نسبت به متوسط کل کشور نشان می دهدکه خرید مسکن در مقایسه با اجاره در تهران گرانی بیشتری را نسبت به کل کشور به ثبت رسانده است.

به این معنا که هزینه مسکن درتهران هر سال بیشتر از سایر نقاط کشور گران شده و این گرانی تا آنجا ادامه یافته که در سال ۹۸ خرید خانه در این شهر ۲۴۵ درصد بیشتر از متوسط کل کشوری به ثبت رسید.

این در حالی است که این اختلاف در بخش اجاره ۲۱۷ درصد محاسبه شده است.

 از سوی دیگر اختلاف قیمتها بین تهران و متوسط کشوری از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون مسیری افزایشی داشته و در سال ۹۸ به بیشترین فاصله خود رسیده است. به عبارت دیگر طبق آنچه ارقام به ثبت رسانده اند هزینه مسکن در تهران (چه در غالب خرید مسکن و چه در غالب اجاره) درسال ۹۸ حداقل ۲۰۰ درصد از متوسط کشوری بیشتر بوده است. روند این اختلاف از سال ۹۰ که در حد ۱۵۰ درصد بود تا کنون مسیری اکیدا صعودی داشته و نشان می دهد هنوز این دو هزینه (درتهران و متوسط کشوری) در حال دور شدن از یکدیگر هستند.

منبع: اقتصاد نیوز
  • ناشناس ارسالی در

    اول و آخر همتون

  • جانباز جنگ ارسالی در

    آخرش چی ؟ تکلیق مردم چیه ؟ کسی یا کسانی که بلد نیستند کار کنند کنار برن. کشور رو دست اقتصاد دان ها بدید نه بی سوادها!ماه ا هشت سال برای این مردم جنگیدیم تا راحت باشن نه این که عده ای دزد اموال اونا رو غارت کنن . به خدا ما از روی این مردم خجا لت می کشیم نمی دانم شما چطور ؟

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...