|
کدخبر: 151920

تورم سالانه مسکن در حال افزایش است

عدد شاخص در دی ماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٦٣٨،٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.٢ درصد افزایش داشته است.

راه و مسکن تورم سالانه مسکن در حال افزایش است

طبق گزارش و اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن در سال ۹۹ در حال افزایش است، به طوری که نرخ آن در دی ماه به ۷۱.۸ درصد رسید.

گزارش و اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت تورم مسکن در سال ۹۹ نشان می‌دهد تورم سالانه آن در حال افزایش است، به طوری که در دی ماه به ۷۱.۸ درصد رسید.

عدد شاخص در دی ماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٦٣٨،٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.٢ درصد افزایش داشته است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ٩٠،٤ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دی ١٣٩٨، ٩٠.٤ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٣،٠) ٧.٤ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می‌باشد که در دی ماه ١٣٩٩ این اطلاع به عدد ٨،٢ درصد رسیده است. تورم ماهانه دی در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٨.٥- درصد)، ١٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ٧١،٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٦٨،٢)، ٣.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص_قیمت_مسکن

منبع: فارس

ارسال نظر