|
کدخبر: 161092 شروین اشیدری

گسترش نیوز گزارش می‌دهد:

لیست احتمالی خودروهای مشمول مالیات در ۱۴۰۰

طبق طرحی که مجلس مصوب کرد قرار است خودروهای لوکس در ۱۴۰۰ مشمول مالیات شوند.

خودرو لیست احتمالی خودروهای مشمول مالیات در ۱۴۰۰

دریافت مالیات از خودروهای لوکس در حالی قرار است کلید بخورد که هنوز مشخص نیست این طرح دقیقا شامل چه خودروهایی می‌شود؟ فقط اعلام شده که خودروهای با قیمت بالای ۱ میلیارد تومان قرار است مالیات بپردازند.

در خصوص جزئیات پرداخت مالیات توضیحاتی در بند تصویب شده این طرح توضیحاتی آمده است. بر اساس این بند،کلیه مالکان( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ )ریال باشد به شرح زیر باشد مشمول مالیات ساالنه خودرو هستند:

۱ - تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد

۲- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد

۳ - تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد

قیمت این خودروها نیز در حقیقت نرخ روز خواهد بود که قرار است تا پایان سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شود. اما آنطور که مشخص است هنوز معلوم نشده که کدام خودروها مشمول پرداخت مالیات در سال ۹۹ خواهند بود.

جزئیات اجرای طرح

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا ع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.

لیست احتمالی خودروهای مشمول مالیات

با توجه به این که هنوز مشخص نشده کدام خودروها مشمول مالیات می‌شوند می‌توان با توجه به قیمت روز خودروها تا حدودی به مدل های احتمالی مشمول مالیات پی برد.

در ادامه لیست احتمالی خودروهای صفر که قیمت آن ها بالای ۱ میلیارد تومان است آورده شده است.

مالیات-۱

  • ناشناس ارسالی در

    این ماشینهاواین قیمتها فقط مال اقازالوهاست ومطمعن هستیم که نه مالیات میگیریدنه حتی تنبیه میکنید مالیاتهایی که ازخانه های خالی گرفتید کافیه فقط خواهشا زیاد زرزر نکید هه هه

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...