|
کدخبر: 177037

عاقبت شوم دختر برهنه در پارک

دختری جوان که برهنه و زخمی در کنار خیابان افتاده بود با کمک ماموران پلیس نجات و به اداره پلیس منتقل شد.در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد که قربانی زمان بازگشت به خانه مورد تجاوز یک مرد قرار گرفت که به خاطر پوشش سیاهش شناسایی نشد و در حال حاضر تحت پیگرد پلیس قرار دارد.

حوادث عاقبت شوم دختر برهنه در پارک

قربانی این تجاوز بی رحمانه در صحبت هایش با ماموران پلیس گفت که به اجبار مورد تجاوز خشونت آمیز قرار گرفت و مرد بی رحم به شدت او را کتک زد به طوری که توانایی نجات دادن خود را از این تجاوز نداشت و وادار شد تا همخوابی کند.

وی در ادامه افزود که در تمام مدتی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود به خاطر پوشش سیاه و نقابی که روی صورت مرد بی رحم بود نتوانست او را شناسایی کند و از ماموران پلیس درخواست کمک کرد.

تجاوز+دختر

منبع: پندار
  • طلا ارسالی در

    خاک تو سرتون با این خبرهای دروغ که بمنظو ر عادی سازی تجاوز و جلب مشتری پخش می کنی د. خبر بدون ذکر کشور؟ شهر؟

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...