|
کدخبر: 156380

بلوچستان امکانات دارد اما توجه مسئولان را نه

سوخت بری و کولبری تنها یک دلیل دارد و آن نبود شغل ، بیکاری و درد نان است.

مردم سیستان و بلوچستان کار ندارند ، معیشت آنها در خطر است و انسان بدون نان می میرند پس برای تامین غذا و ادامه زندگی باید کاری بکنند. مسیر درست شغلی که بسته و وجود نداشته باشد ، راه بیراهه ها باز می شود.

مرگ سوخت بران بلوچستانی خبر داغ هفته گذشته بود. خبر تلخ، خبر غم انگیزی که جامعه و رسانه ها را به خود متوجه کرد. اما وقوع این حادثه و مرگ ها یک روز به گردن نیروهای نظامی ایرانی و روز دیگر به گردن نیروهای مرزبانی پاکستان افتاد.

مرگ سوخت برانی که درد نان داشتند ، آشوب و اعتراضاتی را در منطقه "سراوان"ایجاد کرد اما حقیقت این است که سوخت بری تنها به این خبر و این مورد ختم نیست. سال هاست که مردم این منطقه بخاطر تامین نشدن شرایط زیست اولیه سالم ، مجبور هستند برای حیات خود راهی بیابند و به ناچار بیراهه یافته اند.

وقتی پای صحبت مردم منطقه می نشینی همه دلیل سوخت بری را بی نانی می دانند. می گویند: "مردم اینجا نیاز به کار دارند ، از بیکاری می آیند و گازوئیل کشی می کنند. چرا ؟ چون در منطقه سرمایه گذاری های بلند مدت انجام نمی شود."

دیگری می گوید: "شغل های کاذب ، همچون آفت در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی است و به سمت این شغل های کاذب می روند چون چاره ای جز این ندارند."

زنی از این خطه و منطقه می گوید:" مادرانی که داغدار می شوند. بچه هایی که برای تامین نان به سوخت بری کشیده می شوند و می روند و بر نمی گردند."

قبرستان های غریب سوخت بران لب مرز

یکی دیگر از اهالی از قبرستان هایی لب مرز می گوید که سوخت بران جانباخته در آن خوابیده اند :" قبرستان هایی هستند لب مرز که کل آن قبرستان را سوخت بران جانباخته پر کرده اند. پدر و پسر... "

بلوچستان امکانات دارد اما توجه مسئولان را ندارد

دیگری تاکید دارد سوخت بری حرام نیست و آن دیگری می گوید:" بلوچستان محروم است اما نه از لحاظ امکانات و پتانسیل ، بلکه از نظر توجه مسئولان محروم است."

دیگر ساکن بلوچستان تاکید می کند تنها خواسته مردم این منطقه این است که وقتی به این نقطه از کشور می آیند فقط عکس نیاندازند! می گوید:" فقط عکس نیاندازند ، حداقل در دفترچه یادداشتشان کمی و کاستی های منطقه را بنویسند"

صورت نماینده را تا الان ندیدیم

دیگر ساکن منطقه از بی توجهی نمایندگان این استان نسبت به شرایط مردم این استان می گوید:" سه ، چهار سال است که رای آورده اند و داخل مجلس شده اند ولی ما حضور آنها را در این منطقه اصلا ندیدیم تا درد مردم را بشنوند و شاید چاره ای برای دردها بیابند"

قوانین فقط نوشته شده و اجرا نمی شود

و اما دیگر تاکید دارد: قوانین انگار تنها نوشته شده است و در اجرا ضعیف است و اجرا نمی شود و همین بی اجرا شدن ها مردم این منطقه را در فقر و کشیده شدن به شغل های کاذب همچون سوخت بری کشانده است. مردم این منطقه کار داشته باشند، سواد کار را دارند و می توانند به رشد کشور کمک کنند . سیستان و بلوچستان تنها محرومیتش نداشتن مسئولان متوجه به این استان است و بس. سیستان و بلوچستان تنها مانده است.

منبع: رکنا

  • ناشناس ارسالی در

    فقروشکم گرسنه انسان رابه بیراهه میکشاند ازیک طرف ازمرزبانان عزیزهم بایدحمایت ورو حیه ورفاه آنهافراهم باشد

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...