|
کدخبر: 180554

انتصاب های جدید از طرف وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی جانشین رییس، دبیر و اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید ۱۹ را منصوب کرد.

جامعه انتصاب های جدید از طرف وزیر بهداشت

 سعید نمکی در احکام جداگانه ای، قاسم جان بابایی را به عنوان "عضو و جانشین رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن  کووید ۱۹ و دکتر سیدمحسن زهرائی را به عنوان "عضو و دبیر کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید ۱۹منصوب  کرد.

وزیر بهداشت همچنین در حکمی علیرضا رئیسی، فرید نجفی، محمدرضا شانه ساز، محمدمهدی گویا، عاطفه عابدینی،  سجاد رضوی،  محمدتقی نجفی، حمیدرضا پورحسینی و  فریدون نوحی را به عنوان اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید ۱۹ منصوب کرد.

در متن این حکم خطاب به قاسم جان بابائی آمده است: نظر به اینکه واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار بیماری کووید۱۹ در حال انجام می باشد، باتوجه به ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان "عضو و جانشین  رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید ۱۹ منصوب می شوید تا براساس داده های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن بررسی لازم را بعمل آورید.امید است در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

در متن حکم سیدمحسن زهرائی نیز آمده است: نظر به اینکه واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار بیماری کووید ۱۹ در حال انجام می باشد، باتوجه به ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان "عضو و دبیر کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید ۱۹ منصوب می شوید تا براساس داده های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن بررسی لازم را بعمل آورید.

امید است در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

 در سایر متن احکام نیز آمده است: نظر به اینکه واکسیناسیون به عنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار بیماری کووید۱۹ در حال انجام می  باشد، باتوجه به ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن  های خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان "عضو کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید ۱۹ منصوب می  شوید تا براساس داده  های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن بررسی لازم را بعمل آورید.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...