|
کدخبر: 152739

دستگیری ۲ عضو شورای شهر و یک کارمند شهرداری لواسان تهران

دستگیری دو عضو شورای شهر و یک کارمند شهرداری در لواسان تهراندو نفر از اعضای شورای شهر لواسان به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان دستگیر شدند.

رئیس حوزه قضایی لواسانات در استان تهران گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) این افراد رابه دلیل تخلفات مالی و ساختمانی دستگیر کردند

وطن دوست افزود: پیگیری ها در این خصوص ادامه و احتمال افزایش بازداشتی ها وجود دارد.

واکنش امام جمعه لواسان به دستگیری دو نفر از اعضای شورای شهر

لواسانی

منبع: ایرنا
  • ناشناس ارسالی در

    اگریک حساب تمرکزی دروزارت کشوربه تمام شه رداریهاداده شودومردم عوارض و...به حساب ت مرکزی واریزکنندتاجلودستبردکارمندان متخلف گرفته شودعالیست شهرداریهااقدام به چالش کشیدن مردم میکنندونهایتاامورات به زدوبند مخفیانه کشیده می شودشهرداری هابایستی ازس ختگیریهاحذف تاازاین اختیارات سواستفاده ن کنندودستبردبه بیت المال واخذرشوه ازپیمان کاران وانبوه سازان ننمایند

ارسال نظر