|
کدخبر: 147288

صحبت های ربیعی درباره تولید واکسن کرونا

سخنگوی دولت: تولید واکسن داخلی در سه مسیر و همچنین تولید مشترک در حال پیشرفت است.

جامعه صحبت های ربیعی درباره تولید واکسن کرونا

وی تصریح کرد: تولید واکسن داخلی در سه مسیر و همچنین تولید مشترک در حال پیشرفت است و هر هفته گزارش آن به ستاد ملی ارائه می‌شود

ربیعی گفت: بنابر استراتژی اطمینان‌سازی به جامعه با ایجاد شفافیت در واگذاری و تزریق، سامانه هوشمند برای توزیع واکسن طراحی شده که وضعیت تمام افراد آسیب پذیر و اولویت بندی‌ها به تفکیک شهرهای مختلف به طور شفافی در آن قابل رویت خواهد بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در این راستا سند ملی برنامه واکسیناسیون براساس شواهد علمی و اخلاقی در چهار فاز تدوین و در آن اولویت دریافت واکسن کرونا با جزییات تعیین شده است، ادامه داد: بنابر تصمیم ستاد ملی کرونا خارج از این اولویت بندی به هیچ فردی واکسن تزریق نخواهد شد. هم چنین دولت سیاست افزایش تست را با شدت و جدیت دنبال می‌کند.

منبع: ايسنا

ارسال نظر