|
کدخبر: 135962

چرا مسافران اتوبوس کم شدند؟

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کاهش ۲۰۰ هزار نفری مسافران اتوبوس در پی شیوع کرونا و کاهش ساعت سرویس دهی خبر داد.

جامعه چرا مسافران اتوبوس کم شدند؟

محمود ترفع در مورد تاثیر کاهش ساعت سرویس دهی بر روی تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی تهران، گفت: پیش از شروع پاندمی کرونا تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی تهران حدود یک میلیون و ۷۰۰ الی ۸۰۰ مسافر در روز بود اما با شیوع بیماری تعداد مسافران کاهش یافت.

وی با بیان اینکه در فروردین ماه تعداد مسافران به شدت کاهش یافت، به گونه‌ای که با ده درصد ظرفیت مسافران را جابه‌جا می‌کردیم، افزود: بعد از عادی شدن شرایط برای مردم تعداد مسافران اتوبوس‌های پایتخت افزایش یافت و به حدود ۷۲۰ هزار مسافر در روز رسید، اما دوباره با اعلام وضعیت نامناسب در تهران در روزهای اخیر و کاهش ساعت سرویس دهی، مسافران اتوبوس کمتر شدند بگونه‌ای که درحال‌حاضر تعداد مسافران اتوبوس به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

ترفع با بیان اینکه در روزهای اخیر حدود ۲۰۰ هزار مسافر از ناوگان اتوبوسرانی کمتر استفاده می‌کنند، ادامه داد: با توجه به تصمیم جدید ستادملی کرونا نیز مقرر شد از روز شنبه اول آذر ماه ساعت سرویس دهی اتوبوس به ساعت ۲۲ افزایش یابد که تصمیم درستی است چرا که برخی مشاغل دارای شیف شب هستند که اکثرا برای تردد از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کردند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کاهش ۲۰۰ هزار نفری مسافران اتوبوس در پی شیوع کرونا و کاهش ساعت سرویس دهی خبر داد.

محمود ترفع در مورد تاثیر کاهش ساعت سرویس دهی بر روی تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی تهران، گفت: پیش از شروع پاندمی کرونا تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی تهران حدود یک میلیون و ۷۰۰ الی ۸۰۰ مسافر در روز بود اما با شیوع بیماری تعداد مسافران کاهش یافت.

وی با بیان اینکه در فروردین ماه تعداد مسافران به شدت کاهش یافت، به گونه‌ای که با ده درصد ظرفیت مسافران را جابه‌جا می‌کردیم، افزود: بعد از عادی شدن شرایط برای مردم تعداد مسافران اتوبوس‌های پایتخت افزایش یافت و به حدود ۷۲۰ هزار مسافر در روز رسید، اما دوباره با اعلام وضعیت نامناسب در تهران در روزهای اخیر و کاهش ساعت سرویس دهی، مسافران اتوبوس کمتر شدند بگونه‌ای که درحال‌حاضر تعداد مسافران اتوبوس به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

ترفع با بیان اینکه در روزهای اخیر حدود ۲۰۰ هزار مسافر از ناوگان اتوبوسرانی کمتر استفاده می‌کنند، ادامه داد: با توجه به تصمیم جدید ستادملی کرونا نیز مقرر شد از روز شنبه اول آذر ماه ساعت سرویس دهی اتوبوس به ساعت ۲۲ افزایش یابد که تصمیم درستی است چرا که برخی مشاغل دارای شیف شب هستند که اکثرا برای تردد از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کردند

منبع: ايسنا

ارسال نظر