|
کدخبر: 121533

۵ اثر منفی خیلی مهم شکر بر مغز

جامعه ۵ اثر منفی خیلی مهم شکر بر مغز

در سراسر بدن، قند اضافی مضر است. حتی یک نمونه منفی از افزایش گلوکز در جریان خون می تواند برای مغز مضر باشد و در نتیجه باعث کندی عملکرد شناختی و کسری در حافظه و توجه می شود.

شکر+ضرر

 

منبع: مهر

ارسال نظر