|
کدخبر: 165720

تعهدات ارزی معوق تعیین تکلیف شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) سال ۱۳۹۷ به بعد به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کنند مشروط به اینکه صادرکنندگان اظهار مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

تجارت تعهدات ارزی معوق تعیین تکلیف شد

حمید زادبوم با اشاره به تصمیمات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه ایفای تعهدات ارزی، اظهار داشت: در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که دارای پروانه صادراتی بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هستند می توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش حواله ارزی خود در سامانه نیما ، واردات در مقابل صادرات و یا مجموعه های هم گروه و همچنین فروش اسکناس در سامانه سنا مشروط به ارائه اظهارنامه ورود ارز اقدام نمایند.

وی افزود: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تأیید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم گردد

منبع: شاتا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...