|
کدخبر: 154551

شاه کلید توسعه تجارت خارجی کشور

سید کاظم خاک‌ره _ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز

متاسفانه میزان صدور بخشنامه های خلق الساعه توسط بانک مرکزی رو به افزایش است. این موضوع موجب می شود که هم صادرکننده و هم واردکننده کشور دچار سردرگمی و بلاتکلیفی عجیبی شوند. شوربختانه سیاست های ارزی بازگشت ارز صادراتی نیز فارغ از تمام چالش ها و مسائل پیرامونش از ثبات لازم برخوردار نیست.

سیدکاظم-خاک-ره

صادرکننده ای که در این جنگ اقتصادی با سختی و مشقت فراوان اقدام به صادرات می کند باکدام زیرساخت و با استفاده از کدام مسیر قادر است که ارز صادراتی خود را به کشور بازگرداند؟ به عبارتی تمام مسیرها در تجارت خارجی کشور قفل شده است. البته نباید از این موضوع مهم نیز غافل بود که چنین فضایی موجب ایجاد رانت خواهد شد و تنها عده ای خاص از فضای ایجاد شده به نفع خود بهره خواهند برد. عدم ثبات نرخ ارز نیز مشکلی بر مشکلات افزوده است.

در کمال تاسف باید اذعان داشت که متاسفانه زیرساخت های تولید، واردات و صادرات در کشور وجود ندارد. با بررسی تعداد کارخانه ها و کارگاه های تولیدی که در سال جاری تعطیل شدند می توان به این موضوع بیشتر واقف شد که متاسفانه در سال جهش تولید نتوانستیم به صورت جامع عملکرد مثبتی در حوزه تولید داشته باشیم.

اگر دولت و بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه درصدد اصلاح سیاست های ارزی و کمک به تجارت و صادرکنندگان کشور دارد باید ارز را تک نرخی کند و با آزاد کردن قیمت ارز موجب ایجاد تعادل در بازار شود. همچنین بانک مرکزی باید با استفاده از تجربیات و تخصص فعالان بخش خصوصی و مشاوه گرفتن از آن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ارزی و تجاری، روند تجارت کشور را دستخوش تغییرات مثبت و کارآمد کند.

ذکر این نکته نیز بسیار ضروری است. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی کشور سیاست خارجی ما ارتباط مستقیمی با بهبود اقتصاد و در پی آن تجارت کشور دارد. در همین راستا در وهله نخست باید چالش ها و مسائل بین المللی کشور حل شود تا پس از آن شاهد بروز اتفاقات خوب و خوشایند در تجارت خارجی کشور باشیم.

نویسنده: سيد كاظم خاک‌ره
  • ناشناس ارسالی در

    ایران باکشورهای همسایه وخیلی ازکشورهای ج هان ارتباط تجاری داردمنتهابخاطرتحریم هام شکلاتی وجود داردکه بایداین مشکلات وتحریم هاریشه ای حل شوند

ارسال نظر