|
کدخبر: 146769

مجوز افزایش سه شرکت بورسی صادر شد

مدیریت انرژی تابان هور، بینالود نیشابور و شهد، مجوز افزایش سرمایه ۱۵۵۴، ۸۱۰ و ۷۴ درصدی را از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته گرفتند و آماده مجمع فوق العاده شدند.

بورس مجوز افزایش سه شرکت بورسی صادر شد

سه شرکت مدیریت انرژی تابان هور، کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور و شهد به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۵۵۴، ۸۱۰ و ۷۴ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "وهور" سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶.۶ هزار میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می‌شود.

همچنین سرمایه فعلی "زبینا" از ۴۰ به ۳۶۴ میلیارد تومان می‌رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.

در این میان، "قشهد" سرمایه فعلی را از ۴۰ به ۶۹.۴ میلیارد تومان می‌رساند. ۶۵۴.۴ میلیون تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۲۸.۸ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال می‌شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

منبع: بورس پرس

ارسال نظر