|
کدخبر: 146531

۳ شرکت بورسی افزایش سرمایه دادند

افزایش سرمایه ۳ شرکت بورسی اعلام شد.

بورس ۳ شرکت بورسی افزایش سرمایه دادند

جدیدترین افزایش سرمایه‌ها برای نمادهای خبهمن، دماوند و ثشرق اعلام شد:

خبهمن در زیر مجموعه‌ها شفاف‌سازی می‌کند: افزایش سرمایه شرکت بهمن موتور. شرح رویداد افزایش سرمایه شرکت بهمن موتور از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۵۰۰ میلیارد ریال ازمحل مطالبات حال شده، ثبت گردید.

افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی دماوند مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

ثشرق ثبت کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر