|
کدخبر: 142879

بازدهی بورس از ابتدای سال چقدر بوده است

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۸۰روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۹۰هزار واحد رشد، بازدهی ۱۷۶درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در امسال و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۸۰روز معاملاتی، تعداد یک هزار و ۷۴۵ میلیارد و ۳۴۲میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش ۲۱۱۰۸هزار و ۶۴۶میلیارد ریال در ۲۹۰میلیون و ۹۵۹هزار و ۵۲۹دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۹۱۸میلیارد و ۴۵۷میلیون سهم به ارزش ۱۰۳۱۷هزار و ۳۳۰میلیارد ریال در ۱۰۷میلیون و ۵۳هزار و ۵۹۱نوبت در بازار اول، ۷۶۶میلیارد و ۶۳میلیون سهم به ارزش ۹۳۵۰هزار و ۶۰۲میلیارد ریال در ۷۶۶میلیون و ۶۳هزار نوبت در بازار دوم، ۱۰۷میلیون برگه به ارزش ۱۰۵هزار و ۳۴۴میلیارد ریال در ۱۶هزار و ۲۶۴نوبت در بازار بدهی، ۷۵۴میلیون قرارداد به ارزش ۱۷هزار و ۴۲۳میلیارد ریال در ۷۵۴میلیون نوبت در بازار مشتقه و ۵۹میلیارد و ۹۶۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۳۱۷هزار و ۹۴۷میلیارد ریال در ۱۲میلیون و ۱۷۷هزار و ۴۹۶نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۰۰هزار و ۴۶۰واحد رشد، معادل ۱۷۶درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۶۷۷هزار و ۱۷۵واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۷۲۸هزار و ۸۱۵واحدی به ترتیب ۱۸۷و ۲۵۰۸درصد افزایش داشته‌اند.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر