|
کدخبر: 159518

آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی + نمودار

امروز ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ حجم معاملات اوراق دولتی روندی کاهشی داشت.

بانک و بیمه آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی + نمودار

امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۲۹ درصد کاهش به ۲۳۳ میلیارد تومان رسید.

بررسی منحنی بازده نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده کوتاه مدت کاهشی و نرخ‌های بازده میان مدت افزایشی بودند. نرخ بازده اوراق با سررسید یک سال با ۳ دهم درصد افزایش به ۲۰.۶۰ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال با ۳ دهم درصد و ۷ دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۱.۸۵ و ۲۳.۴۵ درصد رسید.

در هفته های گذشته نرخهای بازده در کلیه سررسیدها افزایش یافته است. همچنین این بازده ها در هفته جاری واگرا شده اند.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

نرخ بازدهی اوراق آتی نیز امروز شاهد نوسان جزئی بود. این نرخ برای سررسید ۴۰۰ روز به ۲۱ و برای۶۰۰ روز به۲۳.۵ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌ گذاران استفاده کرد.

اوراق+بدهی+نمودار

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...