|
کدخبر: 146526

توضیحات همتی درباره کاهش انتظارات تورمی

رئیس بانک مرکزی درباره کاهش رشد پول و انتظارات تورمی یادداشت جدید نوشت.

بانک و بیمه توضیحات همتی درباره کاهش انتظارات تورمی

عبدالناصر همتی در یادداشت جدید خود به چند نکته در خصوص متغیرهای پولی اشاره کرد. همتی در این یادداشت اشاره کرد: آمده توقف رشد پول و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.

همتی۱

 

ارسال نظر