|
کدخبر: 134369

ذخایر آبی پشت سدهای کشور کاهشی شد

با ذخیره ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعبی آب در مخازن سدهای کشور، درحال‌حاضر ۵۲ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.

انرژی ذخایر آبی پشت سدهای کشور کاهشی شد

بر اساس جدیدترین آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۹۹) تا شانزدهم آبان ماه امسال کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور برابر با ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب بوده که این میزان در مقایسه با ورودی ۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه در سال گذشته، کاهشی ۲۶ درصدی داشته است.

همچنین به تبع کاهش ورودی آب به سدهای کشور، شاهد کاهش ۱۷ درصدی خروجی آب از مخازن سدهای کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته هستیم، به طوری که میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور از ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال قبل، به ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب در امسال رسیده است.

میزان ذخایر آب نیز در مخازن سدهای کشور به ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل با وجود ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب در مخازن سدهای کشور، شاهد کاهش ۵ درصدی حجم ذخایر آب در امسال هستیم.

ظرفیت کل مخازن سدهای کشور بر اساس آخرین هیدروگرافی ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها درحال‌حاضر به حدود ۴۸ درصد رسیده است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر