|
کدخبر: 328341

وداع با یارانه نقدی ۱۴۰۳ | دولت این دهک ها را غافلگیر کرد

از سال گذشته، میزان یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بوده است و این مقادیر تا کنون تغییر نکرده اند.

اقتصاد وداع با یارانه نقدی ۱۴۰۳ | دولت این دهک ها را غافلگیر کرد

میزان یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک‌ها به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است. در سال‌های گذشته، میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان بود، اما در نهایت با یارانه معیشتی بنزین ادغام شد و میزان یارانه‌های ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت می‌شود. در دو ماه اخیر، علاوه بر یارانه نقدی، یک یارانه مضاعف که برای خرید کالاها اختصاص دارد، نیز به مشمولان واریز می‌شود.

در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز مبلغ یارانه نقدی دهک های مختلف ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان بود که گروه اول یارانه خود را ۲۵ اردیبهشت و گروه دوم ۳۰ اردیبهشت دریافت کردند.

حضور فرزندان خانوار بالای ۱۸ سال و شاغل در خانواده سطح درآمد پدر خانواده را به عنوان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد. این امر خانوار را در دهک دهم قرار داده و یارانه نقدی ندارد. راه‌حل چیست؟

دهک بندی جمعیت کشور مبنایی برای پرداخت یارانه به خانوارها است. در حال حاضر ۹ دهک نخست دارای یارانه بوده و به خانوار دهک دهم که از خانوارهای پردرآمد کشور محسوب می‌شوند یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی تعلق نمی‌گیرد. اما یکی از اعتراض‌هایی که وجود دارد حضور فرزندان خانوار بالای ۱۸ سال و شاغل در خانواده بوده که سطح درآمد پدر خانواده را به عنوان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد و این امر سبب شده که چنین خانواری در دهک دهم قرار گیرند.

واریز-یارانه

طیبه حسینی، سخنگو سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این خصوص گفت: در خانوارهای دهک دهم افرادی هستند که به واسطه وجود یکی از فرزندان یا یکی از اعضای زیرمجموعه آنها باعث شده که آن خانواده جز دهک دهم باشند؛ به عنوان مثال فرزند بالای ۱۸ سال دارد که دارای درآمد بوده و حقوق بالاتر از سایر اعضای خانوار دارد و همین امر سبب می‌شود که خانوار در دهک دهم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: خانوارهایی که دارای چنین وضعیتی هستند، می‌توانند به پنجره ملی دولت مراجعه و در قسمت یارانه وارد شوند.

منبع: اقتصادآنلاین
  • یک بنده خدا ارسالی در

    این دهک بندی جدید درخصوص خانواده ها واقع ا بی انصافی است .باید به درامد سرپرست خا نواده توجه بشود نه درامد کل خانواده به د رامد سرپرست خانواده . هستند خانواده های که فرزندان درامد های بالایی دارند ولی هی چ کمک مالی به سرپرست خانواده نکرده ونمیک نند متاسفه . مسولین در پرداخت یارانه بای د درامد سرپرست خانواده را فقط در نظر بگی رند . نه درامد خانواده .(( قابل توجه مسو لین مربوطه )) .

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها