|
کدخبر: 321477

حسین درودیان مدرس دانشگاه عنوان کرد؛

سککوک؛ مجموعه ای برای کاهش نقدینگی و هدایت اعتبارات به سمت تولید

درودیان گفت: نبود هدایت صحیح منابع بانکی، چرخ تولید را از رونق انداخته و امروز شاهد هستیم به جای اینکه تولید تقویت شود، سفته‌بازی تقویت شده است. ضرورت جدی دارد که دولت و بانک مرکزی در زمینه هدایت منابع و شیوه تخصیص آن، نظارت حداکثری انجام دهند.

اقتصاد سککوک؛ مجموعه ای برای کاهش نقدینگی و هدایت  اعتبارات به سمت تولید

حسین درودیان، مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما عدم هدایت صحیح نقدینگی است، گفت: "با هدایت نشدن صحیح منابع به سمت تولید، هم تورم افزایش یافته و هم تولید از جذابیت افتاده است. اگر به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستیم باید هدایت صحیح منابع صورت پذیرد؛ در غیر اینصورت نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

وی با بیان مطلب فوق افزود: "نبود هدایت صحیح منابع بانکی، چرخ تولید را از رونق انداخته و امروز شاهد هستیم به جای اینکه تولید تقویت شود، سفته‌بازی تقویت شده است. ضرورت جدی دارد که دولت و بانک مرکزی در زمینه هدایت منابع و شیوه تخصیص آن، نظارت حداکثری انجام دهند."

   این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه "تقویت زنجیره تأمین مالی" قطعاً به کاهش نقدینگی و هدایت صحیح منابع کمک خواهد می کند، تاکید کرد: "تقویت زنجیره تأمین مالی از طریق مجموعه ای مانند سککوک امکان‌پذیر است؛ به عبارت بهتر می‎توان سککوک را به خدمت این زنجیره گرفت تا هم کمکی به تولید شود و هم اینکه از انحراف منابع جلوگیری کند."

   درودیان اضافه کرد: "از سوی دیگر می‌توان به سککوک به دید امکانی  برای تسریع فرآیندها نگریست که همین موضوع به خودی خود از هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد و هدایت صحیح منابع و کاهش نقدینگی را به دنبال دارد."

   وی با بیان اینکه با کمبود نقدینگی در کشور مواجه نیستیم، گفت: "نقدینگی در کشور به اندازه کافی وجود دارد و فقط لازم است که از طریق مجموعه هایی مانند سککوک و دیگر پلتفرم های مشابه به درستی هدایت شوند. ضعف‌های نظام زنجیره تأمین مالی را باید احصاء و برطرف کرد تا تولید رونق بگیرد، تولیدکننده راضی باشد، اشتغال ایجاد شود و از همه مهم‌تر رضایت عمومی به دست آید."

 

ارسال نظر