|
کدخبر: 320914 سینا ستوده

تقدیر از روزنامه صمت در همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

پانزدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن با موضوع تحقیق و توسعه در اقتصاد دیجیتال برگزار شد.

اقتصاد

 پانزدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن با موضوع تحقیق و توسعه در اقتصاد دیجیتال توسط انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد.

معادن

محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

*منابع اصلی کسب ثروت و قدرت در دوره اقتصاد دیجیتال

*میانبرها و فرصت های ورود بنگاه اهی اقتصادی ایران به زنجیره های ارزش جهانی در عصر اقتصاد دیجیتال

*راهبردهای تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی و افزایش سطح هوشمندی بنگاه اه در دوران اقتصاد دیجیتال

*شبکه سازی، همکاری ها و تعاملات بین المللی شرکت ها در حوزه تحقیق و توسعه در دوران اقتصاد دیجیتال

*بازتعریف تحقیق و توسعه  در فضای دیجیتال

*نقش و جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط

*سهم تحقیق و توسعه صنعت و معدن از منابع پژوهشی کشور

*جایگاه تحقیق و توسعه در راهبردهای توسعه صنعتی در عصر اقتصاد دیجیتال

در این مراسم از برترین مدیرعامل های حامی تحقیق و توسعه، برترین رسانه و خبرنگار در فرهنگ سازی و ترویج تحقیق و توسعه، واحدهای برتر تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری برتر در شرکت های صنعتی و معدنی تقدیر بعمل آمد.

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها