|
کدخبر: 320026

بازار مسکن / بازار خودرو / مسکن ایثارگران

آخرین خبر از مسکن ایثارگران / تسهیلات جدید در راه است؟

معاون سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز واردات و خرید ۳۵ قلم انواع دارو و لوازم توانبخشی مورد نیاز به مدت دو سال اخذ شده است.

اقتصاد آخرین خبر از مسکن ایثارگران / تسهیلات جدید در راه است؟

محمد میرزابیگی، معاون سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره موضوعات سلامت محور درخصوص جامعه ایثارگران گفت: ما برنامه ای را دراین خصوص طرح ریزی کرده ایم که در مرحله اول آن پایش عمومی صورت‌ می گیرد. در پایش عمومی معمولا مراجعه به جامعه هدف و ایثارگران می شود و خدمات ارایه می شود خوشبختانه حدود ۵۰۰ موضوع سلامت محور اطلاعات ثبت و دسته بندی شده است به طور مثال تعداد والدین شهدا و جانبازانی که مبتلا به فشارخون هستند در این پایش شناسایی و ثبت شده اند در این سطوح با پایش اولیه و عمومی همه موارد شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: ما بنا داریم در ادامه پایش عمومی پایش تخصصی را انجام دهیم و گروه‌های هدف جداسازی شده و در هر گروه و دسته قرار بگیرند و کار مراقبتی و درمانی به این گروه‌ها انجام می شود.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: پایش عمومی برای عموم جامعه هدف بوده و پایش تخصصی برای افرادی است که با بیماری مزمن شناسایی شده‌اند و در مرحله بعد اعزام این افراد در صورت لزوم به نقاهتگاه است. بعد از نقاهتگاهها در صورت لزوم اعزام به بیمارستان صورت می گیرد تا امروز با ۸۱۰ بیمارستان کشور بیمه دی قرارداد داشته و ارایه خدمات از طریق بیمه دی در این بیمارستانها به جامعه هدف ما ارایه می شود.

وی تصریح کرد: در صورت نیاز ایثارگران و والدین شهدا و جامعه هدف به بیمارستان‌های ملکی و کشوری مانند خاتم ارایه می شود ما در این خصوص ستاد هدایت را راه اندازی کرده ایم و به زودی تلفن های این ستاد اعلام خواهد شد و از این طریق خدمات به جامعه هدف ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات بیمه ای گفت: قرارداد ما با بیمه دی سالانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و جامعه هدف تحت پوشش ما از خدمات بیمه ای استفاده می کنند. لیست انتظار مراکز درمانی که با بیمه دی قرارداد داشتند از ۸ الی ۹ ماه به ۳ الی ۲ ماه کاهش پیدا کرده و این یک لیست معمول است.

معاون سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: همچنین بازپرداخت هزینه های جامعه هدف از طریق بیمه نیز به روز شده است. تامین وسایل مصرفی جانبازان از ویلچر تا اندام مصنوعی و ... از دیگر وظایف ما است تامین این اقلام به دلیل تحریم ها گاهی با مشکل مواجه می شود و همانطور که رئیس بنیاد شهید نیز اعلام کرده اند مجبور می شویم داروها و برخی اقلام را به صورت چمدانی وارد کشور کنیم بسیاری از این داروها در کشور تولید نمی شود و ما از شرکت های دانش بنیان تقاضا داریم تا در این خصوص ورود کرده و اقلام مصرفی را برای ما تولید کنند و ما هم به شرط تایید کیفیت از سوی جامعه هدف از این شرکت‌ها حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: واقعیت امر این است که ست یورین بگ (کیسه ادرار) که در کشور ما تولید می شود برای شرایط ثابت و موقت است و مربوط به زمانی است که یک فرد مورد عمل جراحی قرار گرفته اما چیزی که جانباز نیاز دارد در واقع یک جایگزین برای مجاری ادرار است و باید به گونه ای باشد که حساسیت را برای بدن ایجاد نکند و با کیفیت بوده و خروجی نداشته باشد و متاسفانه تاکنون چنین چیزی در کشور تولید نشده و ما از تولید کنندگان تقاضا داریم بیایند ما نمونه در اختیارشان قرار می دهیم و اگر می توانند تولید کنند اما درحال حاضر ما مجبور هستیم این موارد را از خارج از کشور به سختی تهیه کنیم.

وی ادامه داد: اگرچه برخی از این اقلام در کشور تولید می شود اما مورد استفاده جانبازان نیست و با پیگیری های صورت گرفته توانسته ایم مجوز واردات و خرید ۳۵ قلم انواع دارو و لوازم توانبخشی مورد نیاز به مدت دو سال بگیریم. میرزابیگی با اشاره به آموزش ۱۰ هزار نفر به عنوان همراه جانباز گفت: این افراد در حوزه سلامت ما و با عنوان ایثاریار و درخصوص والدین شهدا به عنوان سالمندیار به جامعه هدف ما خدمت می دهند این افراد توسط خانواده و ایثارگر معرفی می شوند و یا یک فرد از خانواده است و یا فردی است که مورد اعتماد خانواده است.

وی درباره پرونده الکترونیک گفت: مخاطبان بیمه تکمیلی ما حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر هستند و تاکنون برای یک میلیون و ۴۲۰ هزار نفر از جامعه هدف بنیاد شهید ایجاد شده است تمام کسانی که در حوزه خدمات بیمه ای از ما خدمات دریافت می کنند دارای پرونده الکترونیک خواهند شد. در پرونده الکترونیک این افراد همه موضوعات مرتبط با بیماری این افراد درج شده است.به زودی نیز به سمت نرم افزاری کردن خدمات خواهیم رفت.

معاون سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با پیگیری های صورت گرفته توانسته ایم مجوز واردات و خرید ۳۵ قلم انواع دارو و لوازم توانبخشی مورد نیاز به مدت دو سال اخذ شده است.

محمد میرزابیگی معاون سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره موضوعات سلامت محور درخصوص جامعه ایثارگران گفت: ما برنامه ای را دراین خصوص طرح ریزی کرده ایم که در مرحله اول آن پایش عمومی صورت‌ می گیرد. در پایش عمومی معمولا مراجعه به جامعه هدف و ایثارگران می شود و خدمات ارایه می شود خوشبختانه حدود ۵۰۰ موضوع سلامت محور اطلاعات ثبت و دسته بندی شده است به طور مثال ما تعداد والدین شهدا و جانبازانی که مبتلا به فشارخون هستند در این پایش شناسایی و ثبت شده اند در این سطوح با پایش اولیه و عمومی همه موارد شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: ما بنا داریم در ادامه پایش عمومی پایش تخصصی را انجام دهیم و گروه‌های هدف جداسازی شده و در هر گروه و دسته قرار بگیرند و کار مراقبتی و درمانی به این گروه‌ها انجام می شود.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: پایش عمومی برای عموم جامعه هدف بوده و پایش تخصصی برای افرادی است که با بیماری مزمن شناسایی شده‌اند و در مرحله بعد اعزام این افراد در صورت لزوم به نقاهتگاه است. بعد از نقاهتگاهها در صورت لزوم اعزام به بیمارستان صورت می گیرد تا امروز با ۸۱۰ بیمارستان کشور بیمه دی قرارداد داشته و ارایه خدمات از طریق بیمه دی در این بیمارستانها به جامعه هدف ما ارایه می شود.

وی تصریح کرد: در صورت نیاز ایثارگران و والدین شهدا و جامعه هدف به بیمارستان‌های ملکی و کشوری مانند خاتم ارایه می شود ما در این خصوص ستاد هدایت را راه اندازی کرده ایم و به زودی تلفن های این ستاد اعلام خواهد شد و از این طریق خدمات به جامعه هدف ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات بیمه ای گفت: قرارداد ما با بیمه دی سالانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و جامعه هدف تحت پوشش ما از خدمات بیمه ای استفاده می کنند. لیست انتظار مراکز درمانی که با بیمه دی قرارداد داشتند از ۸ الی ۹ ماه به ۳ الی ۲ ماه کاهش پیدا کرده و این یک لیست معمول است.

معاون سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: همچنین بازپرداخت هزینه های جامعه هدف از طریق بیمه نیز به روز شده است. تامین وسایل مصرفی جانبازان از ویلچر تا اندام مصنوعی و ... از دیگر وظایف ما است تامین این اقلام به دلیل تحریم ها گاهی با مشکل مواجه می شود و همانطور که رئیس بنیاد شهید نیز اعلام کرده اند مجبور می شویم داروها و برخی اقلام را به صورت چمدانی وارد کشور کنیم بسیاری از این داروها در کشور تولید نمی شود و ما از شرکت های دانش بنیان تقاضا داریم تا در این خصوص ورود کرده و اقلام مصرفی را برای ما تولید کنند و ما هم به شرط تایید کیفیت از سوی جامعه هدف از این شرکت‌ها حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: واقعیت امر این است که ست یورین بگ (کیسه ادرار) که در کشور ما تولید می شود برای شرایط ثابت و موقت است و مربوط به زمانی است که یک فرد مورد عمل جراحی قرار گرفته اما چیزی که جانباز نیاز دارد در واقع یک جایگزین برای مجاری ادرار است و باید به گونه ای باشد که حساسیت را برای بدن ایجاد نکند و با کیفیت بوده و خروجی نداشته باشد و متاسفانه تاکنون چنین چیزی در کشور تولید نشده و ما از تولید کنندگان تقاضا داریم بیایند ما نمونه در اختیارشان قرار می دهیم و اگر می توانند تولید کنند اما درحال حاضر ما مجبور هستیم این موارد را از خارج از کشور به سختی تهیه کنیم.

وی ادامه داد: اگرچه برخی از این اقلام در کشور تولید می شود اما مورد استفاده جانبازان نیست و با پیگیری های صورت گرفته توانسته ایم مجوز واردات و خرید ۳۵ قلم انواع دارو و لوازم توانبخشی مورد نیاز به مدت دو سال اخذ شده است. میرزابیگی با اشاره به آموزش ۱۰ هزار نفر به عنوان همراه جانباز گفت: این افراد در حوزه سلامت ما و با عنوان ایثاریار و درخصوص والدین شهدا به عنوان سالمندیار به جامعه هدف ما خدمت می دهند این افراد توسط خانواده و ایثارگر معرفی می شوند و یا یک فرد از خانواده است و یا فردی است که مورد اعتماد خانواده است.

وی درباره پرونده الکترونیک گفت: مخاطبان بیمه تکمیلی ما حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر هستند و تاکنون برای یک میلیون و ۴۲۰ هزار نفر از جامعه هدف بنیاد شهید ایجاد شده است تمام کسانی که در حوزه خدمات بیمه ای از ما خدمات دریافت می کنند دارای پرونده الکترونیک خواهند شد. در پرونده الکترونیک این افراد همه موضوعات مرتبط با بیماری این افراد درج شده است.به زودی نیز به سمت نرم افزاری کردن خدمات خواهیم رفت.

وی ادامه داد: همچنین طرح دارویار در فاز اول برای والدین شهدا انجام شده است.

میرزابیگی درباره کارآفرینی و اشتغال گفت: کارآفرینی یک فرهنگ و تفکر است و ما در این حوزه مباحث کارآفرینی را به صورت آموزش های لازم چه آموزش های منجر به مدارک دانشگاهی و چه آموزش هایی با مدرک فنی و حرفه ای تعریف کرده ایم. درحوزه اشتغال قانون تکلیف را مشخص کرده است و ظرفیت ۲۵ درصدی دستگاهها در حال انجام است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۲۰ هزار نفر از جامعه ایثارگری از سهمیه ۲۵درصد دستگاهها استفاده کرده و استخدام شده اند و به زودی با برگزاری یک آزمون در ابتدای سال آینده ۲۹ هزار نفر دیگر جذب خواهند شد. این آزمون ویژه جامعه ایثارگری است. براساس قانون نیز درخصوص تسهیلات اشتغال نیز ۱۰ درصد ویژه ایثارگران است و اشتغال غیردولتی ایجاد خواهد شد.

میرزابیگی درباره مسکن گفت: در مجموع حدود ۲۰ هزار قطعه به واجدین شرایط ارائه خواهد شد. درخصوص تسهیلات مسکن نیز در سال ۱۴۰۱، ۲۲ هزار و ۵۲۶ نفر به بانک معرفی شده اند که حدود ۱۹ هزار نفر جذب شده اند در سال ۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۱۷۲نفر به بانک معرفی و ۷ هزار و ۲۶۰نفر موفق به دریافت وام شده اند.

وی با اشاره به خودرو برای ایثارگران گفت: طی دو الی سه سال گذشته علیرغم تبلیغاتی که برای تحویل خودرو به جانبازان می شد هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در دو ماه گذشته عین قانون در حوزه واردات و خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است. البته برخی از خودروهای داخلی شامل ۲۰۷ اتومات، شاهین و تعداد اندکی کوئیک تحویل شده است. در واردات خودرو نیز در حال حاضر فعلا مسیر هموار شده است.

او درباره واگذاری امتیاز واردات خودرو از سوی جانبازان گفت: موضوعاتی در این خصوص مطرح بود که بنیاد به آن ورود کرده و آن را رفع کرد از جمله اینکه واردات محدود به شرکت ها شود و ما این را رفع کردیم و جانبازان بیش از ۵۰ درصد که این خودروها شامل آنها می شود هم می توانند به صورت شخصی واردات داشته باشند. ما موضوعاتی که مربوط به واگذاری از سوی خود جانباز است را نه رد و نه تایید می کنیم جانبازی که این امتیاز را دارد مختار است با مال خود هرکاری می‌خواهد انجام دهد و ما حق نداریم برای جانبازان تعیین تکلیف کنیم.

منبع: ایلنا

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها