|
کدخبر: 319767

قیمت برق/بازار انرژی/برق خانگی

تورم تولید برق کم شد / قیمت تولیدکننده چقدر است؟

تولید برق یکی از مهم ترین اقداماتی است که نیروگاه ها تلاش بسیاری می کنند تا بتوانند برق را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسانند.

اقتصاد تورم تولید برق کم شد / قیمت تولیدکننده چقدر است؟

بسیاری از تولیدکنندگان برق، اعلام کرده اند که تولید این انرژی مهم، بسیار گران است و تورم هم در این زمینه، تاثیر خود را گذاشته است. لازم به ذکر است که کشور درگیر ناترازی هایی در حوزه برق است و اگر مردم اندکی صرفه جویی کنند و تولید برق افزایش پیدا کند، می توان از این ناترازی عبور کرد.

طبق اعلام مرکز آمار، پاییز امسال شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) منفی ٦,٩ است که در مقایسه با فصل قبل ١٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ٣٠٩,٤ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٦.٩ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٢.٠ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٥.٨ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٦,٩- است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩,٧ درصد)، ١٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٦.٩ درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٥.٩-، ٦,٨- و ٧,٨- درصد بوده است. 

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٢,٠ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧٢.٣ درصد)، ٤٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٢.٠ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣٦.٨، ٣٠.٨ و ٣١.١ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢  نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٥,٨ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٢ درصد)، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٨ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٤٨.٨، ٤٥.٩ و ٤٣.٥ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مصارف فراتر از الگو با کاهش یارانه برق مواجه شده است و اگر مشترکی در فصل غیرگرم، مصارفی مشابه تابستان داشته باشد، به دلیل تغییر الگو باید هزینه بیشتری برای انرژی بپردازد.

منبع: ايسنا

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها