|

بخوانید :

کدخبر: 212715

افزایش ۴ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده

در مهر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۳۶۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می­دهد.

در مهر ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۳۶۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۲ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۹.۲ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۸.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣١.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۳.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٩ درصد) است.

خانوارهای شهری

در مهر ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۳۶۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمان با ۶.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌ سیستان و بلوچستان با ١.٩ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۸.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (۴۷.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٠.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۴.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۲.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٨ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۳۸۶.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان گیلان با ۶.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان شمالی با ۲.۵ درصد افزایش میباشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴۳.۹ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵۴.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۴.۱ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۹.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۶.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های تهران و قم (۴۳.۳ درصد) است.

منبع: مرکز آمار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...