|
کدخبر: 149182

سقف معافیت مالیاتی کارمندان اعلام شد

هر سال در کمیسیون تلفیق یکی از مباحث پرچالش، سقف معافیت مالیاتی کارمندان و حقوق‌بگیران است.

اقتصاد سقف معافیت مالیاتی کارمندان اعلام شد

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ارتباط با میزان سقف معافیت مالیاتی دریافتی کارکنان، اظهار داشت:

حقوق‌های تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. سقف پاداش پایان خدمت در سال آینده ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شد.

اعضای کمیسیون سقف حقوق دریافتی را ۳۳ میلیون تومان تعیین کردند که در واقع ۱۵ برابر حداقل حقوق یک کارمند است.

به حقوق‌های دریافتی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد و به حقوق‌های ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

حقوق‌های ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد مالیات و حقوق‌های ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شوند.

حقوق‌های ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات و ۳۲ میلیون تومان به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات می‌شوند.

 

ارسال نظر