|
کدخبر: 148817

وعده جدید دژپسند درباره بورس

وزیر اقتصاد در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با تأکید بر اصل "حمایت" و نه "تضمین" دولت، پای کار بورس ایستاده ام تا آن را به تعادل برسانم.

اقتصاد وعده جدید دژپسند درباره بورس

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با تأکید بر اصل "حمایت" و نه "تضمین" دولت، پای کار بورس ایستاده ام تا آن را به تعادل برسانم.

او گفت: دولت و حتی مجموعه حاکمیت در درجه اول وظیفه دارد شرایط را به گونه ای مهیا کند که ریل گذاری مناسب برای تسهیل ورود و خروج و نقد شوندگی بورس صورت گیرد

او افزود: افزایش نرخ سود بین بانکی در حالی که نرخ سپرده سالانه در بانک ها معادل ۱۸ درصد و نرخ بین بانکی حدود ۲۰ درصد است، طبیعتا بر روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد.در مقطعی به این نتیجه رسیدیم که دولت دیگر عرضه اولیه نکند و بخش خصوصی را به این کار فرا خواندیم.

 

منبع: برنا
 • شهرام ارسالی در

  خدا لعنت کنه کسانی که تو این مملکت با هر عنوانی و پستی دارن دزدی واختلاس میکنند و بیشتر لعنت کنه کسانی رو که قدرت دارن برخورد کنند ولی لال هستن و فقط دنبال افکار و منافعه پوسیده خودشون هستند نه منافع مردم مظلوم

 • ناشناس ارسالی در

  این مطالب جبران ۹۰ درصد خالص زیان معادل ۲۰۰ درصد اصلاح نمی کند باید بازار دو ماه پشت سر هم سبز باشد تا به بخشی از ضررها برسیم اقای دژپسند به خدا قسم اگر ضررهایم جبران نشود اقدام انتهاری می کنم شک نکن

 • ناشناس ارسالی در

  ضمنا این خانم تبلیغ چی ۵۲۷ درصد رو مخ مر دم است لطفا حذفش کنید

 • امینی ارسالی در

  اصل بر غارت نه تضمین این درسته قربانی شدیم

 • فری ارسالی در

  ببند دهنتو دژپسندکه دیگر از این پایین تر نیایید ارزش سهامها خدا لعنتون کند تو هم باید محاکمه سوی از پولهای باد آورد از ج یب مردم که در این هشت سال هیئت دولت خون تو دل مردم کرد

 • ناشناس ارسالی در

  #ثشاهد دوستان ذخیره و موسسه در کمال وقاح ت میفرمایند یک پله سنگین خرید دیگه داریم و انشالله اونطوری که دلمون میخواست سهم را پاک کردیم و اماده حرکت شده و تا خرید انجام شد از نظر ما رشد سهم بلامانع هست.ی عنی با کمال خونسردی و آرامش میگن خودمون پایین میاریم تا حقوقی ها و گروههای سبد گ ردانی که مده نظرمون هست را سهمشون را جمع کنیم و خریدهامون را بکنیم و وقتی بهش می گم خانواده شهدا و مردم را دارید عاصی و د رمانده میکنید میگه مگه تصمیم داشتید بفرو شید خودمون خریدتون را بستیم چون برامون ا همیت دارید.به هر حال فکر کنم خبرشون شنبه خریده آخرشون را میخوان بکنن و خودمونیها هم تعدادیشون سهم را امروز خریدن و تعداد ی شنبه میخرند تا اینها اجازه حرکت بدن.تص میم با خوده دوستان اما از شنبه اجازه صعو د سهم صادر خواهد شد.

 • ناشناس ارسالی در

  می توان نتیجه گرفت یک درصد از جامعه یعنی سرمایه داران گردن کلفت و بعضا مسئولین د ولتی نفوذی و غارتگر بنا دارند تا قیمت دا رایی های واقعی مملکت را از طریق فضای مجا زی بورس و رسانه های وابسته به خود مثل ا قتصاد نیوز آنقدر ارزش سهام و قیمت شرکت ه ا را پایین بکشند تا قیمت یک نماد یا کارخ انه یا شرکت به یک بیستم بلکه کمتر از ارز ش واقعی برسد تا مالک کل شرکت های شاخص سا ز شوند واین موضوع مهم از چشم ناظر بورس ب ه عمد و از چشم نهاد های امنیتی پنهان مان ده است

ارسال نظر