|
کدخبر: 120857

تورم تولیدکننده بخش صنعت به ٢٣,٨ درصد رسید

در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کم ‌رین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (١،٨- درصد ) و صنایع محصولات شیمیایی (٢.٨ درصد) و بیش‌ترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی (٣٨.٠ درصد)، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل (٣٤.٠ درصد) و تولید کاغذ و محصولات کاغذی (٢٣.٠ درصد) است.

اقتصاد تورم تولیدکننده بخش صنعت به ٢٣,٨ درصد رسید

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار١٣٩٩ به ٨،١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ٦.٣ واحد درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (١.٨- درصد ) و صنایع محصولات شیمیایی (٢.٨ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی (٣٨.٠ درصد)، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل (٣٤.٠ درصد) و تولید کاغذ و محصولات کاغذی (٢٣.٠ درصد) می­ باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار١٣٩٩ به ٧،٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار١٣٩٩ نسبت به فصل بهار١٣٩٧، ٧.٨ درصد افزایش دارد. در بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه ­های نفت (٢١.٨- درصد) و بیشترین آن مربوط تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی (٨٩.٧ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٢٣،٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٨.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (٤.٢ درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی (١١٢.١ درصد)، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه­‌های ضبط شده (٦٩.٢ درصد) و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم ­تریلر ( ٦٢.٤ درصد) است.

منبع: ایلنا

ارسال نظر