|
کدخبر: 112613

هشدار به دارندگان سهام عدالت که شماره شبا ثبت نکردند

دارندگان سهام عدالت که هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ تاییدیه از طریق این سامانه اقدام نکرده‌اند حداکثر ظرف ۴۵ روز پس از تصویب این آیین نامه فرصت دارند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود و اخذ تاییدیه اقدام کنند.

اقتصاد هشدار به دارندگان سهام عدالت که شماره شبا ثبت نکردند

جماران نوشت: بر اساس آیین نامه مذکور اشخاص در قید حیات و وراث متوفیان تعیین تکلیف شده دارنده سهام عدالت محسوب می‌شوند. و فهرست نهایی این افراد توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام خواهد شد.

فرصت ۴۵ روزه به افرادی که شماره شبای خود را ثبت نکرده اند

آن دسته از دارندگان سهام عدالت که برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ تاییدیه از طریق این سامانه اقدام نکرده‌اند حداکثر ظرف ۴۵ روز پس از تصویب این آیین نامه فرصت دارند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود و اخذ تاییدیه اقدام کنند.

تعیین تکلیف سهام متوفیان

همزمان با آزادسازی سهام عدالت، از طریق سامانه مربوطه سامانه متوفیان (انتقال سهام آنها به وراث قانونی، توسط دفاتر پیشخوان دولت) متوقف می‌شود و پس از پایان فرآیند آزاد‌سازی سامانه دوباره شروع به کار می‌کند.

بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاعات همه دارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را جهت ساماندهی در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار دهد. همچنین برای انجام اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و انتقال سهام متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها سازمان خصوصی‌سازی موظف است در زمان مقرر شده از سوی شورای‌عالی بورس نسبت به انتقال نرم افزار مشاهده و بررسی ثبت وراث و کلیه اطلاعات و زیرساختهای فنی مرتبط با آن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام کند.

 شرکت سپرده‌گذاری موظف است به منظور احراز اصالت مفاد گواهی حذف وراثت قطعیت یافته از سوی دادگاه‌ها نسبت به برقراری ارتباط مکانیزه با قوه قضاییه اقدام و نسبت به احراز هویت و اصالت وراثت قانونی و سهم الارث آنها اطمینان کسب کرده و سهام مشمولان را به وراث منتقل کند.

تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

سهام کلیه شرکت‌های سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس‌ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب دارندگان نهایی سهام عدالت به انضمام لیست آنها تعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل و نسخه‌ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده‌گذاری ارسال شود.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف هستند صورت‌های مالی خود را متناسب با تغییرات صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ملی کشور اصلاح کنند. طبق تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه به منظور صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف هستند برای سرمایه‌گذاری در سهام از روش حسابداری خالص ارزش فروش، استفاده کنند و افشاهای لازم را بر اساس استاندادرهای حسابداری در صورت‌های مالی انجام دهند.

سودهای تحقق نیافته ناشی از به کارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهند بود. بر اساس تبصره ۲ این ماده سازمان خصوصی‌سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از تاسیس شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سهام شرکت‌های غیر بورسی موجود در سبد سهام عدالت را به شرکت هلدینگ انتقال دهد.

جزییات تشکیل هلدینگ سهامی عام

به منظور مدیریت سهام شرکت­‌های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج در یکی از بورس‌ها فاقد اعتبار است.

پنج نفر خبره مالی به عنوان موسس و نخستین مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت تأیید به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شوند.

 سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه مالی از محل سودسهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه‌ها در سال اول فعالیت اقدام کند. شش ماه پس از تأسیس، نخستین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند کرد.

هیأت مدیره شرکت هلدینگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به هر دارنده سهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده به سرمایه ثبت شده شرکت­‌های سرمایه پذیر در تاریخ یکم تیرماه و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصی‌سازی معرفی می­شوند، اقدام کند.

کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف پنج میلیون ریال و مطالبات شرکت‌های تعاونی شهرستانی‌ باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، از طریق تنظیم صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی مرتبط و با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل شود.

هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند نسبت به انجام اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع در پذیرش و درج شرکت در بورس‌ها اقدام کنند. طبق تبصره چهار نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، شرکت هلدینگ را ثبت و افزایش سرمایه شرکت مزبور را پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی ثبت کند.

نکات مهم برای سهامداران شرکت‌های سرمایه پذیر

آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری شرکت‌های سرمایه پذیر» را انتخاب کرده‌اند توجه داشته باشند سهام شرکت‌های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس‌ها مستقیماً تخصیص داده می­شود. در واقع پس از تکمیل«فرم سهامداری شرکت­‌های سرمایه­پذیر» توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است حداکثر ظرف ۱۴ روز، سهام شرک ت­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس­ها را پس از ارسال اطلاعات مربوطه توسط سازمان خصوصی‌سازی از مالکیت شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی به مالکیت دارندگان سهام عدالت منتقل کند و پس از شناسایی اولیه آنها، گواهی الکترونیکی سهام برای دارندگان سهام عدالت صادر و در اختیار آنها قرار دهد.

امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری شرکت‌های سرمایه‌پذیر» را انتخاب کرده اند، به صورت تدریجی طبق مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و مطابق برنامه زمانبندی اعلامی طی مدت یک سال و پس از آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

وظایف شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی

طبق ماده شش آیین نامه، شرکت ­های سرمایه­‌گذاری استانی مکلف‌اند در خصوص باقیمانده سهام شرکت‌های سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ­ها موجود در پرتفوی شرکت سرمایه­‌گذاری استانی نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام کنند.

سازمان خصوصی‌سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولانی که تا تاریخ ۲۹ خرداد، روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند، باقیمانده سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌پذیر را بر اساس تعداد مشمولانی که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده‌اند به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت‌های سرمایه‌پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت‌ها به قیمت پایانی روز یکم تیر (مطالبات ایجاد شده) سرمایه آنها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت­های سرمایه ­گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر، در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صرفا با اعلام ترازنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برمبنای قیمت پایانی معاملاتی روز یکم تیرماه، توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به افزایش سرمایه شرکت‌های صدرالاشاره اقدام کند.شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ماه پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این ماده نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام کنند.

هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به وسیله مجمع عمومی عادی متشکل از سهامداران هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی که مجمع آن به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، از بین اشخاص واجد صلاحیت حرفه­ای براساس اساسنامه شرکت و دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه­ای مدیران نهادهای مالی مصوب شورای‌عالی بورس انتخاب خواهند شد.

جهت رعایت حقوق سهامداران در انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدت زمان رأی­گیری در مجمع الکترونیک، سه تا شش روز خواهد بود. حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌­های سرمایه­‌گذاری استانی از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب خواهند شد و اطلاعات شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی با توجه به پذیرش در بورس‌­ها براساس دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت ­های پذیرفته شده در سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، افشا خواهد شد.

دارندگان سهام عدالت می‌توانند برای مشارکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت دهند. حضور وکیل در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و هلدینگ با رعایت قوانین بلامانع است.

منبع: دنیای بورس
 • سروش ارسالی در

  الان چند روز هست که سایت شماره شبا را نمیپذیره، تا مرحله ثبت شماره پیش میرم ولی دیگه ادامه نمیده
  درباره بچه هایی که به سن قانونی نرسیدن چی؟ شماره ولی را باید داد؟
  این سوالات را ازکجا باید پرسید؟؟؟؟؟

 • فرزاد ارسالی در

  مردم رو چي فرض كرديد؟
  اولا الان ارزش سهام هدالت هر نفر حدود ١٩ تا ٢٠ تومن ولي بعد يك ماه و نيم تو ٣ مرحله برام حدود ٣٠٠ تومن ريختن

  انگار داره صدقه ميدن

  كارگزاري منم مفيد هستش و جواب تلفن هايي رو كه اعلام كردن رو نميدن و به دفاترشون تو مراكز استان ها سر ميزنيم اصلا جواب نميدن.
  نياز نداشتم كه نميفروختم حالا شدم صدقه بگير كارگزاري بورس از نوع مفيد

 • ناشناس ارسالی در

  چطور شما مدام برای هرچیز به مردم هشدار می دهید وخودتون برای بی مبالاتیهاتون وبی شرمیهاتون ودزدی شرمی ندارید.

 • علیرضا ارسالی در

  من که هر چی به سامانه سهام عدالت مراجعه میکنم گزینه تعیین شماره تلفن و حساب فعال نیست .

 • ناشناس ارسالی در

  می‌خوام شماره تلفن خود را تغییر دهم اما سامانه سهام عدالت بسته است چکار کنم

 • حسنعلی رفیعی نیا ارسالی در

  بخدا بعد از 2ماه الافی 3تماسهای عدالت توکارگذاری مفید فروختم دریغ از یقرون پول مسخره بازی شده هرکارمیکنم ج درستی نمیدن دیگه خسته شدم

 • حسنعلی رفیعی نیا ارسالی در

  بخدا مسخره بازی شده سهام عدالت

 • ناشناس ارسالی در

  حرفی از جاماندگان سهام عدالت نمیشه تا کی این بی عدالتی ادامه داره من مددجوی بهزیستی هستم ولی سهام عدالت ثبت نامم نکردم تکلیف ما چیه

 • ناشناس ارسالی در

  سلام اولا که شماره شبا را اگر ثبت نکنیم خودشون دارن و میتونن خودشون ثبت کنن در ثانی چند روز پیش در سامانه وارد شدم و برای ثبت نام 10هزار تومن از حساب من کسر شد و ثبت نام هم انجام نشد، اقا اگه این سهامتونه ما نخواستیم ما سهام بی عدالتی نخواستیم

 • تورج ارسالی در

  هنوز سهام عدالت مردم نیومده بحسابشون،
  من الان 2ماه اصلا هزار تومن نیومده،
  اول سود سهام واریز کنید، بعد باز اعلام کنید واسه شبا،

 • تورج ارسالی در

  سهام عدالت هم بازیه، هیچ پولی در کار نیست، همش عدد و ارقام،
  هیچ پولی ندادن 2ماهه فقط داخل شیپور گذاشتن. سود سهام، 30 درصد، بعد 60درصد،
  همش پوچ

ارسال نظر