|
کدخبر: 143333

صدور مجوز افزایش سرمایه زر ماکارن

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت زر ماکارون (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

اصناف صدور مجوز افزایش سرمایه زر ماکارن

بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

سرمایه فعلی:  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تعداد سهام قابل انتشار:  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم

ارزش اسمی هر سهم:  ۱،۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه:  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه:  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته،

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

 

نویسنده: رپورتاژ

ارسال نظر