|
کدخبر: 136653

استخدام در شرکت پدیده کاوش ایرانیان

شرکت پدیده کاوش ایرانیان در ۱۰ ردیف شغلی استخدام می کتد.

استخدام استخدام  در شرکت پدیده کاوش ایرانیان

عناوین شغلی و شرایط احراز به به شرح زیر می باشد:

۱. سرپرست تولید، شرایط احراز:

– کارشناس ارشد فرآوری و یا معدن با سابقه کار بعنوان سرپرست تولید

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۲. سرشیفت تولید، شرایط احراز:

– کارشناس ارشد فرآوری یا معدن

– تعداد : ۳ نفر

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۳. سرپرست کنترل کیفی، شرایط احراز:

– کارشناس ارشد فرآوری

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۴. کارشناس آزمایشگاه شرایط احراز:

– دارای مدرک کارشناس شیمی کاربردی و یا معدن

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۵. تکنسین تولید، شرایط احراز:

– فوق دیپلم یا لیسانس معدن و یا فرآوری

– تعداد : ۲۱ نفر

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۶. سرپرست تعمیر و نگهداری، شرایط احراز:

– کارشناس ارشد مکانیک سابقه کاردر سرپرستی واحد تعمیرات و نگهداری

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کار در پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۷. سرشیفت مکانیک، شرایط احراز:

– حداقل دارای مدرک کارشناسی مکانیک

– تعداد : ۳ نفر

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

مزایا:

۸. تکنسین مکانیک، شرایط احراز:

– حداقل دارای مدرک کارشناسی مکانیک ، آشنائی کامل با کارخانه کنسانتره سازی آسنگ آهن

– تعداد : ۶ نفر

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

۹. کارشناس دفتر فنی مکانیک، شرایط احراز:

– حداقل کارشناس مکانیک

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

۱۰. سرپرست دفتر فنی ، شرایط احراز:

– کارشناس ارشد فرآوری

– کلیه متقاضیان میبایست دارای سابقه کاردر پروژه ها و یا کارخانه های کنسانتره سازی سنگ آهن باشند

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت


 

منبع: معدن 24

ارسال نظر