|
کدخبر: 113323

جذب کامل سهمیه شکر استان یزد در تیرماه

رییس صنعت معدن و تجارت یزد گفت: تمام سهمیه شکر استان در تیرماه جذب شد.

اخبار جذب کامل سهمیه شکر استان یزد در تیرماه

 محمد رضا علمدار یزدی رییس صنعت معدن یزد گفت:  این میزان شکر با هدف تنظیم بازار ودر بسته های۹۰۰ گرمی با قیمت مصرف کننده ۷۲۰۰تومان در استان یزد توزیع شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده ۱۰۰درصد شکر سهمیه استان در تیرماه جذب شده است افزود : از میزان ۲۶۵۰ تن سهمیه شکر تیرماه استان به مقدار ۴۲۷ترتیب  تن شکر سهمیه خانواردر بسته بندی۹۰۰ گرمی با قیمت مصرف کننده ۷۲۰۰تومان  در سطح واحدهای صنفی و فروشگاههای منتخب ۸۹۰و مقدار۱۳۳۳تن شکربا قیمت ۶۷۰۰تومان بین واحدهای تولیدی صنفی و مقدار تن شکر بین واحدهای تولیدی صنعتی توزیع شده است.

علمدار یزدی افزود تمامی مراحل جذب و توزیع بین فروشندگان و مصرف کنندگان با نظارت کامل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف انجام می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی افراد و یا دستگاه های توزیع کننده، بازرسان متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می کنند.

منبع: موج

ارسال نظر