|
کدخبر: 127296

آخرین تغییرات مدت خدمت سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تغییرات جدید مدت خدمت سربازی را اعلام کرد.

اجتماعی آخرین تغییرات مدت خدمت سربازی

سربازی برای کارکنان وظیفه غیر بومی؛

در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات ۱۷ ماه

در مناطق عملیاتی و امنیتی یر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج فارج ۱۸ ماه

در مناطق عادی ۲۱ ماه

سربازی برای کارکنان وظیفه بومی؛

در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات ۱۷ ماه

در مناطق عملیاتی و امنیتی یر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج فارس ۲۱ ماه

در مناطق عادی۲۴ ماه

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر