|
کدخبر: 128287

برنامه‌های درسی سه‌شنبه ۲۲ مهر شبکه های تلویزیون

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما اعلام شد.

آموزشی برنامه‌های درسی سه‌شنبه ۲۲ مهر شبکه های تلویزیون

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما در روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ سرویس چرخ خودرو پودمان ۱ پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه کار و دانش و فنی حرفه‌ای و کار و دانش

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  پایه ۱۱ رشته الکترونیک شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری پایه ۱۱ رشته ماشین ابزار شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ پرورش مهارت شناختی درس تربیت کودک پایه ۱۲ شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ تاریخ هنر ایران رشته گرافیک پایه۱۰  شاخه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١  فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم 

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی مواد الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی از درون اتم چه خبر پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی رفتار اتم‌ها با یکدیگر پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ روش‌های تدریس در فضای مجازی

 متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست‌شناسی ۲ پایه ۱۱ علوم تجربی  

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست‌شناسی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی 

 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی  

 ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ ریاضی توابع پایه۱۲ رشته علوم تجربی

 ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ فیزیک  سرعت لحظه‌ای پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه‌شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه‌شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس جامعه‌شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت ۱۵ درس احکام ۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس علوم و معارف قرآنی۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف 

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام آسمانی پایه ۸ درس دوم متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.

منبع: ايسنا

ارسال نظر