|

بخوانید :

کدخبر: 233132

کاهش معاملات حراج بدهی اوراق

روند معاملات در هفته سوم دی ماه نشان از کاهش ۷۳ درصدی حجم فروش اوراق در این هفته در مقایسه با هفته قبل داشته است. بررسی ویژگی اوراق فروخته شده نشان می دهد مهم ترین دلیل در این کاهش تاریخ سررسید سه اوراق بوده است.

ارواق بدهی دولتی در هفته سوم دی ماه در سطح هزار و سیصد میلیارد تومان به فروش رسید. مقایسه این رقم با هفته گذشته نشان از ۷۳ درصد کاهش در حجم معاملات داشته است.

بررسی روند اوراق فروخته شده دولتی از حیث درآمدزایی غیر تورمی برای دولت اهمیت بسزایی دارد. این دادو ستد دربازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی که میان دولت و مشتریان خود در این بازار برگزار می شود به صورت هفتگی توسط بانک مرکزی منتشرذ می شد.

در گزارش هفته اخیر آمارها نشان از نزول حجم اوراق فروخته شده در این مقطع در مقایسه هفته گذشته داشته است.

بررسی حجم اوراق دولتی فروخته شده در هفته سوم دی ماه

در هفته منتهی به ۲۱ دی ماه دولت اوراقی را معادل با هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به فروش رسانید. در این هفته ۴۶۰ میلیارد تومان را بانک ها و ۸۳۰ میلیارد تومان را نیز نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند.

این در حالی است که در هفته گذشته مجموع اوراق فروخته شده توسط دولت برابر با ۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان بوده که در این هفته کاهشی ۷۳ درصدی داشته است.

این کاهش در بازار اولیه حراج اوراق بدهی می تواند ناشی از افزایش تاریخ سررسید اوراق باشد.

در هفته گذشته تاریخ سررسید اوراق تنوع بیشتری نسبت به این هفته داشت. به عبارت دیگردر هفته منتهی به ۱۴ دی ماه اوراقی با تاریخ یک ساله و دو ساله نیز در برگه های فروخته شده توسط دولت مشاهده می شد. اما در این هفته این اوراق فقط سه ساله بوده و این رویداد باعث شد با این که حداقل نرخ سود برابر با ۲۱.۷۸ درصد بوده اما فروش کمتری را در مقایسه با هفته گذشته داشته باشد.

مشخصات اوراق نشان می دهد در این هفته اوراق عرضه شده در مرحله بیست و هفتم حراج تنها دو دسته بوده اند. اراد ۹۴ بانرخ سود ۲۱.۹۸ درصد و تاریخ سررسید آبان ماه ۱۴۰۳ و اراد ۹۶ با نرخ سود ۷۱.۷۸ درصد و تاریخ سررسید تیر ۱۴۰۳.

مجموع اوراق فروخته شده در هفته های متوالی حراج اوراق

در نهایت در ۲۷ مرحله برگزاری حراج مجموعا ۶۶ هزار و ۴۵ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته که در این میان ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را بانک ها و ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند.

به عبارت دیگر تاکنون نرخ مشارکت بانک ها در این بازار تا کنون تقریبا ۳۹.۹ درصد و بورسی ها ۶۰.۱ درصد بوده است.

این رویداد نشان از تمایل بیشتر نهادهای تامین سرمایه به مشارکت در بازار اولیه حراج داشته و در عین حال خبر از وضع بد مالی بانک ها می دهد.

 

 

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...