کدخبر: 81058

مجمع عمومی بانک مرکزی نباید حذف شود

رئیس انجمن مالی اسلامی با اشاره به نقاط قوت و ضعف طرح بانکداری، انتقاداتی را نسبت به نقش بانک توسعه‌ای برای بانک مرکزی وارد دانست و گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی نباید حذف شود.

گسترش نیوز: علی صالح آبادی در پنل تخصصی بررسی طرح بانکی در حاشیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: طرح خوبی در حوزه بانکداری طراحی شده و انصافاً نقاط قابل قبول مناسبی دارد که نسبت به وضع موجود درحوزه قوانین، ضعف‌ها را برطرف می‌نماید.

رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: اگرچه آیین‌نامه بانک مرکزی بسیار خوب تنظیم شده اما برخی مبانی قانونی و زیرساختی آن ضعف هایی دارد که باید مرتفع شود. در غیر این صورت نمره خوبی می‌توان به این طرح اختصاص داد.

وی تصریح کرد: در بحث مربوط به بانک توسعه‌ای، نقد هایی بر این طرح وجود دارد که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته شده است به نحوی که در بانک مرکزی یک مجمع عمومی وجود داشت که اکنون در طرح جدید وجود ندارد و هیات عالی نقش مجمع را به عهده گرفته است در حالی که بهتر بود مجمع بانک مرکزی متفاوت از هیات عالی در نظر گرفته شود.

به گفته صالح آبادی تصویب بودجه بانک مرکزی با هیات عالی است که ریاست آن به عهده رئیس کل بانک مرکزی بوده که خود ذینفع بودجه این بانک به شمار می‌رود. در حالی که مجمع بانک مرکزی باید یک سطح بالاتر از هیات عالی باشد.

صالح آبادی ادامه داد: در تعریف بانک توسعه گفته شده که این بانک یک هیات امناء دارد که رئیس آن، رئیس‌جمهوری است و ما در این طرح، رئیس هیات عالی را رئیس کل بانک مرکزی تعیین کردیم که البته در کنار آن مجمع عمومی بانک مرکزی دیده نشده است.

رئیس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: در کشور متأسفانه نظارت‌های موازی وجود دارد و تداخل در نظارت نیز به چشم می‌خورد به نحوی که دیوان محاسبات نیز به موارد تخلف بانک‌ها ورود کرده و آرایی را صادر می‌کند که بعضاً تخصصی در آن ندارد. این در شرایطی است که بانک‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند و موارد تخلف آنها از سوی بانک مرکزی پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: از حیث سهامداری، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی پائین است و منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های مردم می‌شود. پس بانک مرکزی باید حافظ حقوق سپرده‌ها باشد و نظارت دستگاه‌های دولتی نیز در مورد بانک‌های دولتی صادق باشد. در حالی که بانک مرکزی باید نظارت عالیه در تمامی بانک‌ها داشته باشد.

صالح آبادی گفت: دیوان محاسبات صرفاً از منظر منابع بودجه‌ای و مالی باید بر بانک ها، نظارت کند ولی قوانین و مقررات قانونی باید از سوی بانک مرکزی مورد نظارت قرار گیرد.

رئیس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: اشکال دیگر در لحاظ کردن نقش بانک توسعه برای بانک مرکزی، ایجاد صندوق پروژه است که برای هر پروژه‌ای که از سوی هر یک از اعضای هیات امناء مطرح می‌شود، کار به نحوی پیش‌بینی شده که حداقل ۵ درصد از سهام پذیره‌نویسی عمومی شود.

در حالی که ما تجربه خوبی در بازار سرمایه نداریم و هر جا پروژه تازه تأسیسی که هنوز موفقیت آن در زمان و اجرای آن مشخص نیست با پذیره‌نویسی عمومی مواجه می‌شود، مردمی که سهام آن را خریداری کرده اند، انتظار سودآوری دارند در حالی که این پروژه ممکن است هیچ سودی را طی سالیان متمادی به دلیل تأخیر در بهره‌برداری حاصل نکند و این یک معضل جدی است.

منبع: مهر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید