کدخبر: 107144

دهم تیر روز قدردانی از تولید

محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران

بزرگداشت روز صنعت معدن در زمان آقای خاتمی بود که ریشه دار شد، در واقع بزرگداشت این روز به پاس خدمات فعالان و کسانی است که در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری و فعالیت واشتغالزایی می‌کنند.

محمدرضا-بهرامن

در سال‌های پیش روز معدن اول خردادماه بود که پس از مستقر شدن دولت جدید روز معدن تبدیل به روز صنعت و معدن شد و دهم تیر ماه را برای این روز مشخص کردند، ‌این روز به پاس خدمات تمام فعالان معدن به عنوان یک جشن ملی مطرح می‌شود که کسانی که نوآورری ویژه و خدمات ویژه در بخش صنعت و معدن دارند در آن روز قدردانی می‌شود و لوح‌های تقدیر به انها داده می‌شود در واقع این بزرگداشت با هدف اینکه ما بتوانیم فرهنگ‌سازی کنیم در جهت نو آوری‌ها، فن آوری‌ها و کارآفرین هایی برگزار می‌شود.

هر سال ما اینچنین جشنی داریم و بر این اساس هر سال قدردانی میکنیم از افرادی که در سال گذشته کار آفرینهای خاصی داشتند و توانستند نوآوری جدیدی داشته باشند یا در تولیدشان موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌اند به همین علت به پاس خدمات و کارهایی که انجام داده‌اند از این افراد قدردانی می‌شود. ضمن اینکه در همان روز از پیشکسوت‌های بخش معدن، بخش صنعت و بخش‌های متفاوتی هر حرفه و در هر بخش نیز معرفی می‌شوند و از آنها تقدیر می‌شود. و این امر یک فرهنگسازی است برای جامعه که همواره نو اوری را در خودش داشته باشد که همیشه و با توجه به این قدردانی‌ها که درجامعه هست بدانند که برای اینچنین افراد پیشکسوتی ارزش قائل هستند و برای آن افراد ویژگی‌های خاصی را قائل هستند،

ما انتظار داریم افرادی که از آنها قدردانی می‌شود برای دوسال از آنها تقدیر شود که حداقل این افراد بتوانند از اینکه بعنوان یک فرد ویژه که توانستند اشتغالزایی مناسب داشته باشند و توانستند سرمایه‌های خودشان را در بخش تولید افزایش بدهند و در بخش نوآوری در جامعه خودشان سرامد باشند برای دوره دوساله همواره در جامعه وجود داشته باشند. همچنین در هر مکانی که بوده‌اند بتوانند بهره ببرند ولی متاسفانه تا کنون نتوانستیم این امر را اجرایی کنیم اما امیدواریم که حداقل امسال کسی که بعنوان معدنکار نمونه یا صنعتکار نمونه معرفی می‌شود، ‌بتواند بعنوان یک فرد که در صنعت یک ویژگی‌های خاص را دارد و یا بعنوان یک پیشکسوت معرفی می‌شوند. آن ها بتوانند سال آینده هم از ویژگیها این روز و این انتخاب استفاده کنند. و این انتظاری است که از سیاست گذران این بخش داریم.

اهمیت این روز برای صنعت کاران و معدن کاران این است که به پاس تلاش و زحمتی که یک سال در بخش تولید کشور کشیده‌اند و در این گرده همایی دور هم جمع شده‌اند قدردانی ویژه از آنها شود.

به هر حال این رسم در تمام دنیا وجود دارد که تمام صنوف هر سال گرد هم جمع میشوند و جشن میگیرند این روز در واقع جشن ملی برای صنعتکاران و معدنکاران کشور محسوب می‌شود.

نویسنده: محمدرضا بهرامن

ارسال نظر