|
کدخبر: 322804

آشنایی با حقوق و دستمزد و آپشن‌های آن

حقوق و دستمزد و آپشن‌هایی که در آن وجود دارد هنوز برای بسیاری مبهم است.

کسب و کار آشنایی با حقوق و دستمزد و آپشن‌های آن

برای تمام آنها که مشغول به فعالیت در بازار کار هستند واجب است که نسبت به حقوق و دستمزد خود آگاهی کافی داشته باشندما در این مقاله در خصوص جزئیات حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن نوشته‌ایم:

تعریف قانونی حقوق و دستمزد

شاید بهتر باشد ابتدا بدانیم به چه چیزی حقوق و دستمزد می‌گویند؟ حقوق و دستمزد به مجموع پرداخت‌هایی گفته می‌شود که یک کارفرما به یک کارمند برای انجام کار خود می‌پردازد. این مورد شامل حقوق پایه، مزایا و کسورات است. حقوق پایه مبلغی است که در قبال انجام کار اصلی به کارمند پرداخت می‌شود. مزایا اقلام اضافی هستند که به حقوق پایه اضافه می‌شوند. مزایای متداول عبارتند از:

 • حق مسکن

 • حق اولاد

 • حق ایاب و ذهاب

 • حق لباس

 • حق اضافه کار

 • حق سنوات

حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۳

میزان حداقل حقوق برای تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها مهم است چرا که بر طبق آن میزان پرداختی را در طول سال به کارگران و کارمندان خود تعیین می‌کنند. این میزان حقوق از سوی وزارت کار به مجلس پیشنهاد و توسط نمایندگان تصویب می‌شود. بر این اساس حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد.

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳

عنوان

مبلغ (ریالماه ۳۰ روز

مبلغ (ریالماه ۳۱ روز

مزد 1403 قانون کار (روزانه)

2,123,313

2,123,313

حقوق 1430 قانون کار (ماهانه)

63,699,408

65.822.703

بن کارگر 1403 قانون کار

13,200,000

13,200,000

حق مسکن 1403 قانون کار

10,800,000

10,800,000

حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1403)

6,369,940

6,369,940

حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1403)

12.739.880

12.739.880

مزد هر ساعت کار عادی

289,674

289,674

پایه سنوات 1403 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)

2.520.000

2.604.000

عیدی سال 1403 (حداقل)

106.165.680

106.165.680

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1403

405,360

405,360

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳

در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور است.

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

۱- حقوق پایه ۲- اقلام حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق پایه

حقوق پایه مبنای محاسبه سایر اقلام حقوق است. حقوق پایه معمولا بر اساس توافق بین کارمند و کارفرما تعیین می‌شود. این مورد معمولا بر اساس یکی از روش‌های زیر تعیین می‌شود:

 • حقوق ثابت: در این روش، حقوق پایه برای همه کارمندان به صورت یکسان تعیین می‌شود.

 • حقوق متغیر: در این روش، حقوق پایه بر اساس عواملی مانند عملکرد کارمند، تجربه کارمند و تخصص کارمند تعیین می‌شود.

محاسبه سایر اقلام حقوق و دستمزد

سایر اقلام حقوق و دستمزد شامل مزایا، کسورات و مالیات است. مزایا به حقوق پایه اضافه می‌شوند تا حقوق پرداختی به کارمند تعیین شود. کسورات و مالیات از حقوق پرداختی کسر می‌شوند تا حقوق خالص کارمند تعیین شود.

مزایا

مزایا اقلام اضافی هستند که به حقوق پایه اضافه می‌شوند. مزایای متداول عبارتند از:

 • حق مسکن: به کارمندانی که در مناطق دورافتاده کار می‌کنند، حق مسکن پرداخت می‌شود.

 • حق اولاد: به کارمندانی که فرزند دارند، حق اولاد پرداخت می‌شود.

 • حق ایاب و ذهاب: به کارمندانی که از محل سکونت خود برای رفتن به محل کار هزینه می‌کنند، حق ایاب و ذهاب پرداخت می‌شود.

 • حق لباس: به کارمندانی که لباس مخصوص کار می‌پوشند، حق لباس پرداخت می‌شود.

 • حق اضافه کار: به کارمندانی که بیش از ساعات کاری معمول کار می‌کنند، حق اضافه کار پرداخت می‌شود.

 • حق سنوات: به کارمندانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند، حق سنوات پرداخت می‌شود.

کسورات

کسورات اقلام از حقوق پرداختی کسر می‌شوند. کسورات متداول عبارتند از:

 • مالیات: به عنوان یک شهروند، همه افراد باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند.

 • بیمه تامین اجتماعی: بیمه تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های بازنشستگی، بیماری و بیکاری پرداخت می‌شود.

 • بیمه حوادث شغلی: بیمه حوادث شغلی برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث شغلی پرداخت می‌شود.

 • بیمه عمر: بیمه عمر برای جبران خسارت‌های ناشی از فوت پرداخت می‌شود.

 • وام‌های شخصی: اگر کارمند وام شخصی از شرکت دریافت کرده باشد، مبلغ وام از حقوق پرداختی کسر می‌شود.

محاسبه حقوق خالص

حقوق خالص حقوق پرداختی به کارمند پس از کسر کسورات است. فرمول محاسبه حقوق خالص به صورت زیر است:

حقوق خالص = حقوق پایه + سایر مزایا - کسورات

دستمزد کارگران

دستمزد کارگران مبلغی است که به عنوان قبال انجام کار به کارگران پرداخت می‌شود. عوامل مختلفی بر دستمزد کارگران تاثیر می‌گذارند، از جمله:

 • نوع کار

 • تجربه کار

 • تحصیلات

 • موقعیت جغرافیایی

 • بازار کار

انواع دستمزد کارگران

دستمزد کارگران به دو دسته کلی طبقه بندی می‌شوند:

 • دستمزد ثابت: مبلغی است که به صورت یکسان و بدون تغییر به کارگران پرداخت می‌شود.

 • دستمزد متغیر: مبلغی است که بر اساس عواملی مانند عملکرد کارگر، تجربه کارگر و تخصص کارگر تعیین می‌شود.

دستمزد حداقلی کارگران در سال ۱۴۰۳

جدول جزئیات حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳

شرح

مبلغ

حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1403

 

63,699,408

حداقل دستمزد روزانه 1403

2,123,313

بن کارگری

13,200,000

حق مسکن

10,800,000

حق اولاد

6,369,940

پایه سنوات ماهیانه)

 

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ میزان حقوق حداقلی بازنشستگان و وظیفه بگیران افزایش یافته است. بر این اساس حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی در حکم حقوقی مربوط به خود، متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل ۹ میلیون تومان تعیین شده است.

محاسبه اضافه کاری

هزینه هر ساعت اضافه کاری کارگران، به میزان ۴۰ درصد اضافه بر مزد برای هر ساعت کار عادی است.

فرمول محاسبه اضافه کاری

حقوق اضافه کاری = (x ۴۰/۱۰۰ دستمزد یک ساعت کار ) + (دستمزد یک ساعت کار)

جمع‌بندی

حقوق و دستمزد یکی از یکی از تعیین کننده‌ترین عوامل در شکل‌دهی به زندگی کارکنان استاین مبلغ، منبع اصلی درآمد برای تامین نیازهای زندگی آنها استبنابراین، حقوق و دستمزد عادلانه و کافی برای کارمندان و کارگران از اهمیت زیادی برخوردار استبرای بسیاری از مخاطبینی که نیاز به مطالعه مطالب بیشتر در خصوص حقوق و دستمزد دارند، توصیه می‌کنیم به سایت حسابو مراجعه کنند یا از طریق کانال های زیر با کارشناسان فروش ارتباط بگیرید.

تلفن: 52182 -021

سایت:https://hesabo.com

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع افق، پلاک ۲۳۱۳، طبقه اول

نویسنده: رپورتاژ

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  سایر رسانه ها